BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krukowski Krzysztof (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Strategie kształtowania relacji z obywatelami w koncepcji new public management
The Citizens Relations Strategies Under Concept of New Public Managment
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 75, s. 529-539, tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: wybrane aspekty marketingu terytorialnego
Słowa kluczowe
Relacje z klientami, Administracja publiczna, Nowe zarządzanie publiczne
Relationships with customers, Public administration, New public management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Na gruncie nowych teorii zarządzania publicznego wyodrębnić można strategię dotyczącą zarządzania relacjami z obywatelami. Skupia się ona na działaniach marketingowych i poprawie jakości świadczenia usług przez organizacje publiczne. Celem opracowania jest przedstawienie możliwości adaptacji metod i narzędzi budowy relacji z klientem stosowanych w organizacjach biznesowych w administracji publicznej z punktu widzenia koncepcji New Public Management. Wprowadzenie w sektorze publicznym metod i narzędzi zarządzania biznesowego może znacząco wpłynąć na poprawę relacji z obywatelami.(abstrakt autora)

On the basis of the new public management theories it is able to separate the strategy that considers citizens relation management. It scopes on marketing activities and improvement of quality services provided by public organization. The aim of this paper is presentation the possibilities of adaptation methods and tools of building customer relations that are used in business organization, but now can also be used in public administration, from the New Public Management point of view. The implementation of methods and tools from business into public sector can significantly affect on improvement the relations with citizens.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. F. Kuźnik, Stare i nowe koncepcje zarządzania publicznego w strukturach samorządu terytorialnego, w: Z teorii i praktyki zarządzania publicznego, red. B. Kożuch, T. Markowski, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok 2005, s. 70.
 2. M. Weber, Gospodarka i społeczeństwo, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 3. A. Radwan, Urzędy wciąż zatrudniają, "Dziennik Gazeta Prawna" 2011, nr 33, s. B6.
 4. B. Kożuch, Zarządzanie publiczne. Istota i zakres pojęć, "Współczesne Zarządzanie" 2002, nr 2, s. 33.
 5. J.M. Bryson, Strategic Planning for Public and Non Profit Organizations, Jossey-Bass Publishers, San Francisco 1996.
 6. B. Kożuch, Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Wyd. Placet, Warszawa 2004.
 7. K. Opolski, P. Modzelewski, Zarządzanie jakością w usługach publicznych, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2009.
 8. D. Chapman, T. Cowdell, New public Sector Marketing, Prentice Hall, Great Britain 1998.
 9. L. Gaster, A. Squires, Providing Quality In the Public Sector. A practical Approach to Improving Public Services, Open University Press, United Kingdom 2003.
 10. M. Bugdol, Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2008.
 11. J. Matla, Jak przeprowadzić samoocenę w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego, w: Przewodnik po samoocenie według metody CAF 2006, Materiały projektu "CAF w samorządzie lokalnym", F5 Konsulting, Poznań, s. 38-56.
 12. K. Krukowski, Komunikacja marketingowa organizacji publicznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 135, Poznań 2010, s. 297.
 13. K. Mazurek-Łopacińska, Marketing - nowy wymiar orientacji na klienta, w: Marketing w realiach współczesnego rynku. Strategie i działania marketingowe, red. Sz. Figiel, PWE, Warszawa 2010, s. 88.
 14. A. Zalewski, Nowe zarządzanie publiczne jako instrument poprawy efektywności sektora publicznego, w: Zarządzanie organizacjami publicznymi, red. K. Krukowski, Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2006, s. 11.
 15. Z. Knecht, Public relations w administracji publicznej, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2006.
 16. E. Ferlie, L. Ashburner, L. Fitzgerald, A. Pettigrew, New Public Management in Action, Oxford University Press, Great Britain 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu