BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wielicka Anna (Agricultural University of Poznań)
Tytuł
Consumption's Structure and Consumer Insights for Dairy Products - Avoidance, Distribution, own Production and Occasions for Consumption
Struktura i prawidłowości dotyczące konsumpcji produktów mlecznych - unikanie, kanały dystrybucji, samozaopatrzenie, okazje spożywania
Źródło
Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu - Seria Ekonomia, 2004, z. CCCLIX (3), s. 211-227, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Konsumpcja, Konsument, Rynek mleka, Kanały dystrybucji, Zaopatrzenie
Consumption, Consumer, Milk market, Distribution channels, Supply
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Praca ma na celu scharakteryzowanie konsumenta produktów mlecznych w czterech wybranych wymiarach:
1) przyczyn rezygnacji z konsumpcji,
2) miejsc zakupu produktów mlecznych,
3) przetwarzania mleka we własnym zakresie,
4) okazji spożywania produktów mlecznych.
Wyniki badań przedstawiają się następująco:
1) najczęstszym powodem odrzucenia produktów mlecznych jest ich smak,
2) najczęstszym miejscem zakupu są sklepy osiedlowe położone blisko miejsca zamieszkania respondentów,
3) produkcja własna przetworów mlecznych dotyczy znacznego procentu badanych,
4) produkty mleczne najczęściej są konsumowane podczas śniadania.

The paper presents some features of population regarding consumption of dairy products, which is examined in four following areas: avoidance, places of purchase, inclination to undertaking own production, occasions for consumption. The research resulted in following findings. Taste is the most important reason to reject milk products. Consumers buy them mainly in convenience stores. High number of consumers produce milk products. The most frequent occasion for consumption of dairy products is breakfast. Also milk drinks accompany mainly this meal. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Canadian Dairy Information Centre (latest modification: May 2004) www.infolait.gc.ca.
  2. Kowrygo B. (2000): Studium wpływu gospodarki rynkowej na sferę żywności i żywienia w Polsce. Wyd. SGGW, Warszawa.
  3. Sznajder M. (1999): Ekonomia mleczarstwa. Wyd. AR, Poznań.
  4. Sznajder M., Senauer B., Asp E., Kinsey J. (1998): Zmieniający się konsument żywności. Horyzont, Poznań.
  5. Żelazna K., Kowalczuk J., Mikuta B. (2002): Ekonomika konsumpcji - elementy teorii. Wyd. SGGW, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-0261
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu