BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dołhasz Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Wykorzystanie reklamy w marketingu wyborczym na przykładzie polskich partii politycznych
Using the Advertisement in Election Marketing on the Example of Polish Political Parties
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 75, s. 571-586, tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: wybrane aspekty marketingu terytorialnego
Słowa kluczowe
Reklama, Reklama polityczna, Marketing polityczny
Advertising, Political advertising, Political marketing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Obecnie wyróżnia się dwa pojęcia opisujące specyfikę działań marketingowych na rynku politycznym: marketing polityczny i marketing wyborczy, a najbardziej widocznym instrumentem wykorzystywanym na każdym etapie rozwoju partii politycznej, w szczególności kampanii wyborczej jest reklama. Głównym zadaniem marketingu na scenie politycznej jest przekonanie wyborców do poparcia programu danej partii, poprzez wykorzystanie całości technik, metod i praktyk służących przede wszystkim zdobyciu władzy, a w dłuższej perspektywie utrzymaniu jej. Należy zauważyć, że partie polityczne zazwyczaj intensyfikują działania marketingowe przed i podczas kampanii wyborczych, po wyborach zaś nasilenie działań marketingowych słabnie. Niniejsze opracowanie jest kolejną próbą analizy możliwości wykorzystania i uchwycenia specyfiki działań reklamowych w kontekście polskich doświadczeń na scenie politycznej.(abstrakt autora)

Nowadays there are two notions characterizing the specific of marketing actions undertaken on the political market. There are political marketing and election marketing. But the most visible tool used on every distance of the political party's development and especially in electoral campaign is the advertisement. The main goal of marketing on political scene is to convince the electors to back up the party's program. It is done by implementing all the techniques, methods and practice serving to achieve the political power, and in a long term to keep it. It is worth mentioning that political parties usually make their marketing action more intensive before and during the campaign, after the election the process slows down. The paper is a next attempt to analyze the possibilities of using and capture the specifics of marketing actions concerning the polish experience on the political scene.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ph. Kotler, Marketing: analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & Ska, Warszawa 1994.
 2. M. Kolczyński, J. Sztumski, Marketing polityczny. Kształtowanie indywidualnych i zbiorowych opinii, postaw i zachowań, Wyd. Śląsk, Katowice 2000.
 3. M. Mazur, Marketing polityczny, studium porównawcze, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 4. M. Mazur, Marketing polityczny. Wyczerpujący przegląd technik i metod stosowanych w kampanii wyborczej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 5. G. Ulicka, Demokracje zachodnie. Zasady, wartości, wizje, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1992.
 6. W. Cwalina, A. Falkowski, Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, GWP, Gdańsk 2006.
 7. D. Skrzypiński, Bariery implementacji reguł marketingu politycznego w Polsce, w: Zrozumieć politykę. Główne problemy teorii polityki i współczesnej myśli politycznej, red. R. Backer, J. Marszałek-Kawa, J. Modrzyńska, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2003.
 8. G. Ulicka , Wpływ marketingu politycznego na zmiany w życiu publicznym państw demokratycznych, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1996.
 9. A. Żukowski, Systemy wyborcze, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 1997.
 10. D. Farrell, M. Wortmann, Party Strategies in the Electoral Market: Political Marketing in West Germany, Britain and Ireland, "European Journal of Political Research" 1987, s. 314.
 11. R. Wiszniowski, Marketing wyborczy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 12. W. Budzyński, Reklama techniki skutecznej perswazji, Wyd. Poltex, Warszawa 1999.
 13. M. Mrozowski, Media masowe. Władza, rozrywka i biznes, Oficyna Wydawnicza Astra, Warszawa 2001.
 14. J. Bralczyk, Język na sprzedaż, GWP, Warszawa 1995.
 15. P. Kotler, Marketing, Wyd. Rebis, Warszawa 2004.
 16. K. Gierło-Klimaszewska, Autoprezentacja aktorów politycznych w telewizji - nowe elementy komunikowania politycznego w wyborach 2005 roku, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu