BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kocoń Paweł (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach), Maćkowska Renata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Rola lobbingu w konstytuowaniu wizerunku grup interesu
The Role of The Lobbing in Interests Groups Image Building
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 75, s. 587-596, tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: wybrane aspekty marketingu terytorialnego
Słowa kluczowe
Lobbing, Grupy nacisku
Lobbying, Pressure groups
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł objaśnia rolę lobbingu w konstytuowaniu wizerunku grup interesu. Lobbing rozumiany jako wywieranie wpływu na władzę jest z jednej strony, wyznacznikiem skuteczności organizacji, lecz z drugiej strony, sam obciążony jest negatywnymi stereotypami. Lobbing umacnia organizację, jej pozycję w otoczeniu, sprawia, że warunki jej funkcjonowania stają się lepsze, a więc wizerunek staje się właściwszy dla jej funkcjonowania.(abstrakt autora)

The paper tries to define the role of the lobbing in interest groups image building. Lobbing is understood as influencing the authorities; it is on one hand the indicator of an organization effectiveness and efficiency; however, on the other hand- it itself carries a burden- negative stereotypes. Lobbing strengthens an organization, its position within its surrounding; it makes the functioning of an organization conditions better and in this way, the image of an organization also becomes more apt for its functioning. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. D. Newsom, A. Scott, T.J. Van Slyke, This is public relations The realities of public relations, Wadsworth, Belmont CA, 1989.
  2. K. Wojcik, Public relations od A do Z, Placet, Warszawa 2001.
  3. M. Biederman, M. Urbaniak, Image - czynnikiem sukcesu firmy, "Marketing i Rynek" 1998, nr 11.
  4. J. Penc, Rynkowy wizerunek firmy, "Marketing Serwis" 1998, nr 4, s. 15.
  5. Z. Zemler, Public relations- kreowanie wizerunku firmy, Poltext, Warszawa 1992.
  6. D.B. Mastromarco, A.P. Saffer, M. Zieliński, U. Biedrzycka, K. Hryciuk, Sztuka lobbingu w Polsce, USAID/GEMINI, Warszawa 1995.
  7. Ph. Kotler, Marketing, Wyd. Gebethner i S-ka, Warszawa 1994.
  8. F.P. Seitel, Public relations w praktyce, Wyd. Felberg SJA, Warszawa 2003.
  9. Kuracja sędziów. Wywiad z Romanem Rewaldem, prezesem American Chamber of Commerce w Polsce, "Decydent" 2005, nr 1-2.
  10. K. Jasiecki, M. Molęda-Zdziech, U. Kurczewska, Lobbing, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu