BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sempach Marek (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wizerunek nowoczesnej, zorientowanej rynkowo organizacji politycznej
The Image of the Modern Market Oriented Political Organization
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 75, s. 597-609, rys.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: wybrane aspekty marketingu terytorialnego
Słowa kluczowe
Organizacja, Polityka
Organisation, Politics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł ukazuje kluczowe wyzwania wizerunkowe współczesnych organizacji politycznych. Rozważania autora skupiają się przede wszystkim na nowoczesnych w pełni zorientowanych rynkowo formacjach politycznych, podejmujących działania wizerunkowe z wykorzystaniem dostępnych instrumentów marketingowych. Autor ukazuje procedury, które powinny być realizowane przez każdą świadomą istoty wizerunku współczesną partię polityczną. Niniejsze opracowanie ma zatem na celu wypracowanie wzorca działań wizerunkowych, które powinny być podejmowane przez wszystkie nowoczesne formacje polityczne.(abstrakt autora)

The purpose of this paper is to present the key image challenges of the modern, market oriented political organization. Author's considerations focus primarily on modern fully marketoriented political formations, undertaking image activities using available marketing instruments. The author shows the procedures that should be implemented by any modern political party that is conscious of the essence of the image. This study therefore aims to develop a pattern of image actions, which should be taken by all modern political formations.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ph. Kotler, N. Kotler, Generating Effective Candidates Campaigns ad Causes, Handbook of Political Marketing, Sage Publications, London 1999.
 2. T. Domański, Księga marketingu, Centrum Kreowania Liderów, Kłudzienko 1994.
 3. W. Cwalina, A. Falkowski, Marketing polityczny - perspektywa psychologiczna, GWP, Gdańsk 2005.
 4. Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002.
 5. H. Mruk, Komunikowanie się w marketingu, PWE, Warszawa 2004.
 6. J. Blythe, Komunikacja marketingowa, PWE, Warszawa 2002.
 7. M. Laszczak, Psychologia przekazu reklamowego, Profesjonalna Szkoła Biznesu, Kraków 2000.
 8. A. Kozak, A. Gózik, A. Trojanowska, Wpływ wizerunku na postrzeganie cech jej użytkownika, "Marketing i Rynek" 2006, nr 2, s. 21.
 9. H. Pringle, W. Gordon, Zarządzanie marką jak wypromować rozpoznawalną markę, Wyd. Rebis, Poznań 2006.
 10. I. Kubicz, Medialność produktu, "Marketing w Praktyce" 2005, nr 10, s. 34.
 11. J. Blumer, M. Gurevitch, The Crisis of Public Communication, Routledge, London 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu