BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niezgoda Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Możliwości wykorzystania marketingu miejsc na obszarze recepcji turystycznej - istota i problemy
The Possibilities of Using Place Marketing for Tourist Destinations - Nature and Problems
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 75, s. 393-406
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: wybrane aspekty marketingu terytorialnego
Słowa kluczowe
Marketing turystyczny, Produkt turystyczny, Ruch turystyczny
Tourism marketing, Tourist product, Tourist movement
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ukazanie podstawowych cech obszarów przyjmujących turystów, które decydują o możliwościach zastosowania koncepcji marketingu miejsc do tego typu obszarów. Aby ukazać możliwości implementacji koncepcji marketingu miejsc, w artykule przedstawione zostały następujące zagadnienia: definicja i zakres pojęcia "obszar recepcji turystycznej", problematyka złożoności i heterogeniczności produktu turystycznego, dualna rola mieszkańców w kształtowaniu "produktu miejsca", a także konieczność partnerstwa w kreowaniu produktu na obszarach recepcji turystycznej. W końcowej części zaprezentowano przykłady współpracy podmiotów na obszarach przyjmujących turystów.(abstrakt autora)

The aim of the paper is to present the basic characteristics of tourist destinations, which determine the possibilities of application of the concept of place marketing to such areas. In order to present the possibilities of place marketing application to tourist destinations the paper begins with the definition and scope of the term "tourist destination" and continues with a discussion of the complex and heterogeneous nature of tourism products, and the role of local residents and partnership structures in the "place product" development. The paper concludes with some examples of stakeholder collaboration in tourist destinations.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Kornak, Trudne drogi przekształceń w gospodarce turystycznej na rzecz regionów i gmin, w: Gospodarka lokalna i regionalna, red. M. Obrębalski, A. Rapacz, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 669, Wrocław 1994.
 2. E. Dziedzic, Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego, Monografie i Opracowania nr 442, SGH, Warszawa 1998, s. 9.
 3. H. Dettmer, T. Hausmann, C. Kaspar, W. Oppitz, W. Schneit, Managemantformen im Tourismus, Vortis Verlag, Wien 1999.
 4. A. Niezgoda, Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2006.
 5. A. Szromnik, Marketing terytorialny - geneza, rynki docelowe i podmioty oddziaływania, w: Marketing terytorialny, red. T. Domański, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Łódzki 1997, s. 36.
 6. A. Niezgoda, The impact of residents' quality of life on tourist product, w: Entrepreneuship and quality in tourism in light of polish and international research, red. G. Gołembski, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2008, s. 88.
 7. Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Poznań.
 8. Zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczo cennych, red. B. Poskobko, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2005.
 9. Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Problemy teorii i praktyki, red. W. Kosiedowski, Wyd. Dom Organizatora, Toruń 2001.
 10. P. Mayson, J. Cheyne, Residents' attitudes to proposed development, "Annals of Tourism Research" 2000, Vol. 27, No. 2, s. 395.
 11. D.G. Simmonsa, Community Participation in Tourism Planning, "Tourism Managament" 1994, Vol. 15, s. 98-108 12 S.V. Lankford, D.R. Howard, Developing a tourism impact scale, "Annals of Tourism Research" 1994, Vol. 21, No. 1, s. 121-131.
 12. A. Niezgoda, K. Czernek, Development of cooperation between residents and local authority in tourism destination, Conference Proceedings "An Enterprise Odyssey: Tourism - Governanceand Enterpreneurship", University of Zagrzeb 2008.
 13. Turystyka w gminie i w powiecie, red. A. Gordon, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2003.
 14. B. Kazior, A. Jarzębska, Grupy Partnerskie - trójsektorowa współpraca na rzecz zrównowazonego rozwoju, w: Współpraca popłaca, red. K. Kasprzak, M. Ornoch-Tabędzka, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2006, s. 83-84.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu