BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rupik Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Planowanie marketingowe w zarządzaniu gminą
Marketing Planning in Community Management
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 75, s. 407-423, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: wybrane aspekty marketingu terytorialnego
Słowa kluczowe
Planowanie marketingowe, Zarządzanie gminą
Marketing planning, District management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Prawne uwarunkowania funkcjonowania gminy sprawiają, że jej autonomia w zakresie wyborów strategicznych (zwłaszcza wybór rynku i oferty wartości dla klienta) jest ograniczona. W artykule podjęto próbę uwzględnienia tych uwarunkowań w procesie planowania marketingowego gminy. Na podstawie definicji marketingu terytorialnego oraz zadań ustawowych gminy sformułowano cel zarządzania gminą jako nadrzędny cel dla planowania marketingowego w gminie. Następnie zidentyfikowano i opisano podstawowe działania w obrębie procesu planowania marketingowego w gminie (wybór rynków, wybór i pozycjonowanie wartości dla klienta oraz określenie efektywnych i skutecznych sposobów tworzenia i dostarczenia wartości dla klienta) w kontekście Nowego Zarządzania Publicznego. (abstrakt autora)

Legal conditions for community functioning limit its autonomy in strategic choices (mainly in choosing the market and customer value). An attempt to meet those conditions in community marketing planning is undertaken in the paper. The main objective for community management, which is also the objective for marketing planning, has been formulated basing on place marketing definitions and statutory community tasks. Then main activities within marketing planning process in community have been identified and described (choosing the markets, choosing and positioning the customer value and identifying efficient and effective means for creating and delivering customer value) in the context of New Public Management.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. L. Krzyżanowski, Podstawy nauki zarządzania, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 2. M. McDonald, H. Wilson, The New Marketing, 2002.
 3. M. McDonald, B. Smith, K. Ward, Marketing due diligence. Reconnecting strategy to share price, Elsevier 2007.
 4. A. Sekuła, Marketing terytorialny, w: Gospodarka regionalna i lokalna, red. Z. Strzelecki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 273-274.
 5. Marketing terytorialny, red. A. Markowski, Studia KPZK PAN, Tom CXII, Warszawa 2002.
 6. M. Ziółkowski, Zarządzanie strategiczne w polskim samorządzie terytorialnym, w: Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, red. A. Zalewski, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2007, s. 123-124.
 7. A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007.
 8. Z. Niewiadomski, W. Grzelczak, Ustawa o samorządzie terytorialnym z komentarzem, Wyd. Prawnicze, Warszawa 1990.
 9. L. Borowiec, Controlling w realizacji usług publicznych gminy, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007.
 10. M. Smoleń, Budżet samorządu terytorialnego jako instrument realizacji zadań gminy na przykładzie gminy Lipinki, "Samorząd Terytorialny" 2006, nr 11, s. 38.
 11. Ph. Kotler, Ch. Asplund, I. Rein, D. Haider, Marketing places Europe: How to attract investments, industries, residents and visitors to cities, communities, regions and nations in Europe, Financial Times Prentice Hall, Pearson Education Ltd., London 2001.
 12. S.V. Ward, Selling Places The Marketing and Promotion of Town and Cities 1850-2000, Studies in History, Planning and the Environment Series, E&FN Spon, London 2002.
 13. Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym, red. A. Klasik, F. Kuźnik, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2001.
 14. J. Pasieczny, Profile gmin w Polsce - zarządzanie rozwojem i zmianami, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
 15. Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002.
 16. A. Stanowicka-Traczyk, Instrumenty strategii kształtowania wizerunku na przykładzie miast polskich, "Studia Regionalne i Lokalne" 2007, nr 3, s. 55.
 17. E. Glińska, M. Florek, A. Kowalewska, Wizerunek miasta od koncepcji do wdrożenia, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
 18. A. Zalewski, Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego, w: Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, red. A. Zalewski, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2007, s. 28.
 19. T. Strąk, Zarządzanie wartością w sektorze publicznym. Model Public Service Value, w: Nowe zarządzanie publiczne - skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce, red. T. Lubińska, P. Bednarek, Controlling w zarządzaniu gminą, PWE, Warszawa 2007.
 20. B.P. Korbus, M. Strawiński, Partnerstwo publiczno-prywatne. Nowa forma realizacji zadań publicznych, Wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2006.
 21. E.R. Yescombe, Partnerstwo publiczno-prywatne. Zasady wdrażania i finansowania, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu