BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Barkowski Sebastian K. (Urząd Komitetu Integracji Europejskiej), Jasiński Filip (Urząd Komitetu Integracji Europejskiej), Wiśniewska Marta
Tytuł
Sankcje międzynarodowe instrumentem realizacji celów UE
Źródło
Wspólnoty Europejskie, 2004, nr 7 (152), s. 18-28, tab.
Słowa kluczowe
Sankcje gospodarcze, Polityka gospodarcza, Polityka międzynarodowa, Polityka pieniężna, Polityka konkurencji
Economic sanctions, Economic policy, International politics, Monetary policy, Competition policy
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W niniejszym opracowaniu autorzy omówili ramy, w których Unia stosuje, przyjmuje i wycofuje sankcje międzynarodowe. Złożone i często mylnie interpretowane "sankcyjne" instrumentarium UE zasługuje na szczególną uwagę także z tego powodu, iż rzuca nowe światło na krajową politykę w tym zakresie. Problematyka ta omówiona jest ponadto z punktu widzenia realizacji celów Unii Europejskiej, przy czym autorzy nie odnoszą się do problematyki sankcji rozumianej z punktu widzenia unijnej polityki monetarnej, polityki konkurencji, sankcji karnych w zakresie polityki ekologicznej lub częściowej harmonizacji przepisów III-filarowych, a także sankcji natury dyplomatycznej, które mogą być nakładane za nieprzestrzeganie unijnych praw podstawowych. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. C. Mik, Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, t. I, Warszawa 2000, s. 679.
 2. P. Cramer, P. Wrange, The Haider affair, law and European integration, (w:) Europarattslig Tidskrift 2001, nr 1, s. 28
 3. F. Jasiński, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Warszawa 2003, s. 71.
 4. R. Bierzanek, J. Simonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2003, s. 24.
 5. W. Góralczyk, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 2001, s. 27. J. Rydzkowski, Słownik Organizacji Narodów Zjednoczonych, Warszawa 2003, s. 308.
 6. W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowej publiczne.
 7. Zagadnienia systemowe, Warszawa 1999, s. 516. G. Czerkawska, K. Czerkawski, Skuteczność międzynarodowych sankcji gospodarczych, (w:) "Sprawy Międzynarodowe", nr 6/1987.
 8. A. Peter. G. Van Bergeijk, Economic Diplomacy. Trade and Commercial Policy. Positive and Negative Sanctions in New World Order, Aldershot 1994.
 9. L. Kasprzyk, Embargo i inne sankcje gospodarcze w stosunkach międzynarodowych, (w:) "Stosunki Międzynarodowe" nr 1-2/2001, s. 39.
 10. J. Anusz, B. Sulimierski, Wielostronne sankcje ekonomiczne Organizacji Narodów Zjednoczonych w teorii i praktyce międzynarodowej (z uwzględnieniem konsekwencji dla Polski), IKCHZ, Warszawa 1995, s. 6.
 11. F. Jasiński, Współpraca Unii Europejskiej z regionem afrykańskim, (w:) Stosunki Międzynarodowe w Afryce, red. J. J. Milewski, W. Lizak, Warszawa 2002.
 12. S. Bohr, Sanctions by the United Nations Security Council and the European Community (w:) "European Journal of International Law" 1993, t. 4, nr 2, s. 263.
 13. J. Barcz, II filar Unii Europejskiej - Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa, (w:) Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, red. J. Barcz, Warszawa 2002, s. 103.
 14. P. Koutrakos, Trade, Foreign Policy and Defence in EU Constitutional Law. The Legal Regulation of sanctions, exports of dual-use goods and armaments, Oksford, Portand 2001
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1426-2568
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu