BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dudek Sławomir
Tytuł
Kondycja gospodarstw domowych : III kwartał 2014
The State of the Households : 3rd Quarter 2014
Źródło
Kondycja gospodarstw domowych. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2014, nr 88, 31 s., wykr., tab., aneks
Słowa kluczowe
Oszczędności gospodarstw domowych, Finanse, Gospodarstwa domowe
Household savings, Finance, Households
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W lipcu 2014 r. zanotowano poprawę nastrojów polskich gospodarstw domowych siódmy raz z rzędu. Wskaźnik Kondycji Gospodarstw Domowych IRG SGH (IRGKGD) zwiększy! się o ok. 2,2 pp., (po poprawie w II kw. o ok. 1,3 pp.). Łącznie od początku 2013 r. wartość wskaźnika poprawiła się już o ponad 25 pp. Wartość wskaźnika jest już wyraźnie powyżej (ponad 2 pp.) poziomu szczytu z 2010 r., kiedy rozpoczęła się druga fala kryzysu, zapoczątkowana zawirowaniami w strefie euro. Jednak nadal jest niższa niż przed 2008 r. W bieżącym badaniu poprawie uległy prawie wszystkie składowe Wskaźnika Kondycji Gospodarstw Domowych IRG SGH, z wyjątkiem ocen przyszłego bezrobocia. W największym stopniu do wzrostu Wskaźnika IRGKGD przyczyniła się poprawa ocen ogólnej sytuacji gospodarczej. (fragment tekstu)

In July 2014 we noted improvement in sentiments of Polish households seventh time in a row. The IRG SGH Household Condition Indicator (IRGKGD) increased by approx. 2.2 pp. (after improvement in the second quarter, approx. by 1.3 pp.). From the beginning of 2013 the indicator value has improved by more than 25 pp. Its value is clearly above (more than 2 pp.) peak level of 2010, when began a second wave of the crisis, initiated by turmoil in the eurozone. However, it is still lower than before 2008. In the current study, almost all of the components of IRGKGD SGH index has improved, with the exception of assessments of future unemployment. The largest contribution to growth of the IRGKGD Index was due to the overall assessments of the economic situation. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-3239
0866-9503
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu