BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dudek Sławomir
Tytuł
Kondycja gospodarstw domowych : IV kwartał 2014
The State of the Households : 4th Quarter 2014
Źródło
Kondycja gospodarstw domowych. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2014, nr 89, 34 s., wykr., tab., aneks
Słowa kluczowe
Budżet gospodarstwa domowego, Oszczędności gospodarstw domowych, Gospodarstwa domowe
Budgets of households, Household savings, Households
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W październiku 2014 r. nastroje polskich gospodarstw domowych uległy poprawie ósmy raz z rzędu. Wskaźnik Kondycji Gospodarstw Domowych 1RG SGH (IRGKGD) zwiększył się jednak jedynie o 0,4 pp., (po poprawie w III kw. o 2,2 pp.). Łącznie od początku 2013 r. wartość wskaźnika poprawiła się już o prawie 26 pp. Jednak z kwartału na kwartał przyrosty są coraz mniejsze, co może wskazywać, że na "horyzoncie" mamy górny punkt zwrotny. W bieżącym badaniu poprawie uległa jedynie jedna składowa Wskaźnika, tj. oceny przyszłego bezrobocia. Pozostałe składowe nieznacznie zmniejszyły się. O ile gospodarstwa domowe relatywnie dobrze oceniają bieżący stan gospodarki i swoich finansów, to pojawiły się pierwsze oznaki zmiany oczekiwań na przyszłość w tym zakresie. Choć nadal wskaźniki wygładzone ukazują tendencje wzrostową. Istotnym czynnikiem mogącym mieć wpływ na zachowania gospodarstw domowych są spadające oceny kosztów utrzymania i oczekiwań inflacyjnych (które osiągają historyczne minimum), czemu towarzyszy deflacja w danych oficjalnych. Jest to dotychczas niespotykana sytuacja, która może mieć wpływ na odraczanie zakupów dóbr trwałych, co mogą potwierdzać wyniki badania w zakresie skłonności do wydatków na dobra trwałe, samochód i potrzeby mieszkaniowe. (fragment tekstu)

In October of 2014 sentiments of Polish households have improved the eighth time in a row. The IRG SGH Household Condition Indicator (IRGKGD) increased; but only by 0.4 pp., (after the improvement in the third quarter by 2.2 pp.). Since the beginning of 2013 value of the indicator has improved by nearly 26 pp. However, quarter-on-quarter increases are getting smaller, which may indicate that on the "horizon" we have the upper turning point. In the current study only one component of the Indicator has improved, i.e. the assessment of future unemployment. Other components slightly decreased. While households relatively well-evaluate the current state of the economy and their finances, it is the first signs of change in expectations for the future in this regard. Although the smoothed indicators continue to show an upward trend. An important factor which may affect the behavior of households are falling assessments of the cost of living and inflation expectations (which reach a historical low), accompanied by deflation in the official data. It is so far unique situation, which may have an impact on postponing purchases of durable goods, which may confirm the results of research on the propensity for spending on durable goods, car and housing needs. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-3239
0866-9503
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu