BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cudzik Anna (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Białczyk Włodzimierz (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Brennensthul Marek (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Czarnecki Jarosław (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Analiza właściwości trakcyjnych opon na podłożu leśnym o zróżnicowanej wilgotności
Analysis of traction properties of tyres on the forest subgrade of varied moisture
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 4 (147), s. 43-52, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Przemysł oponiarski, Rynek oponiarski, Mechanizacja rolnictwa
Tire industry, Tire market, Agricultural mechanization
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy była analiza właściwości trakcyjnych opon na podłożu leśnym o zróżnicowanej wilgotności i odmiennych parametrach wytrzymałościowych. Badania przeprowadzono na naturalnej gruntowej drodze leśnej przy trzech różnych wilgotnościach podłoża: 10,5, 13,4 oraz 19,2%. Badania trakcyjne wykonano z wykorzystaniem specjalistycznego stanowiska, na którym badano opony: 5.00-10 (na kole pojedynczym i kołach bliźniaczych) oraz 18×9.50-8 w wersji bez łańcucha oraz z łańcuchem antypoślizgowym. Przeprowadzone badania wykazały, że właściwości trakcyjne opon silnie uzależnione są od stanu podłoża. Wzrost wilgotności podłoża przyczynia się do pogorszenia właściwości trakcyjnych badanych opon. Stwierdzono, że bliźniakowanie kół oraz stosowanie łańcuchów antypoślizgowych skutkuje poprawą właściwości trakcyjnych i powoduje wzrost udziału ścinania w generowanej sile trakcyjnej. Dociążanie kół powodowało wzrost wartości sił trakcyjnych, nie wpływało natomiast istotnie na wartości sprawności trakcyjnej.(abstrakt oryginalny)

The objective of the paper was to analyse traction properties of tyres on the forest subgrade of varied moisture and variable strength parameters. The research was carried out on the natural ground forest road at three varied moistures of subgrade: 10.5, 13.4 and 19.2%. Traction research was carried out with the use of a specialist stand, where the following tyres were investigated: 5.00-10 (on a single wheel and twin wheels) and 18x9.50-8 in the version without a chain and with an anti-skid chain. The investigations, which were carried out, proved that traction properties strongly depend on the condition of the subgrade. The increase of the subgrade moisture influences deterioration of traction properties of the researched tyres. It was found out that twinning wheels and using anti-skid chains result in the improvement of traction properties and cause the increase of shearing participation in the generated traction force. Loading wheels caused the increase of traction forces, whereas it did not influenced significantly the value of traction efficiency.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ampoorter, E.; Van Nevel, L.; De Vos, B.; Hermy, M.; Verheyen, K. (2010). Assessing the effects of initial soil characteristics, machine mass and traffic intensity on forest soil compaction. Forest Ecology and Management, 260(1), 1664-1676.
 2. Dexter, A. (2004). International workshop on soil physical quality. Soil and Tillage Research, 79(2), 129-282.
 3. Dudek, T.; Sosnowski J. (2011). Ocena środowiskooszczędności wybranych technologii zrywki drewna w lasach górskich. Sylwan, 155(6), 413-420.
 4. Gholkar, M.D.; Salokhe, V.M.; Keen A. (2009). The Effect of axle load and tyre inflation pressure on the tractive performance of a two wheel drive tractor on soft clay paddy field. An ASABE Meeting Presentation Paper Number 096606, 1-12.
 5. Gil, W. (2000). Naziemna zrywka drewna skiderami w ujęciu kodeksu praktyk pozyskaniowych. Sylwan, 144(1), 59-74.
 6. Jun, H.; Way, T.R.; Löfgren, B.; Landström, M.; Bailey, A.C.; Burt, E.C.; McDonald T.P. (2004). Dynamic load and inflation pressure effects of contact pressures of a forestry forwarder tire. Journal of Terramechanics, 41, 209-222.
 7. Lyasko, M.I. (2010). How to calculate the effect of soil conditions on tractive performance. Journal of Terramechanics, 47(6), 423-445.
 8. Najafi, A.; Solgi, A.; Sadeghi, S.H. (2009). Soil disturbance following four wheel rubber skidder logging on the steep trail in the north mountainous forest of Iran. Soil and Tillage Research, 103(1), 165-169.
 9. Rohand, K; Kalb, A.Al; Herbauts, J; Verbrugge, J.C. (2003). Changes in some mechanical properties of a loamy soil under the influence of mechanized forest exploitation in a beech forest of central Belgium. Journal of Terramechanics, 40(4), 235-253.
 10. Senatore, C.; Sandu, C. (2011). Torque distribution influence on tractive efficiency and mobility of off-road wheeled vehicles. Journal of Terramechanics, 48, 372-383.
 11. Sosnowski, J. (2003). Zasady proekologicznej zrywki drewna w warunkach gospodarki leśnej w górach. Sylwan, 147(5), 58-64.
 12. Stoilov, S. (2007). Improvement of wheel skidder tractive performance by tire inflation pressure and tire chains. Croation Journal of Forest Engineering, 28(2), 137-144.
 13. Stoilov, S.; Kostadinov, G.D. (2009). Effect of weight distribution on the slip efficiency of a fourwheel-drive skidder. Biosystems engineering, 104(4), 486-492.
 14. Sümer, S.K.; Sabanci, A. (2005). Effects of different tire configurations on tractor performance. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 29, 461-468.
 15. Tiernan, D.; Zeleke, G.; Owende, P.M. O.; Kanali, C.L; Lyons, J.; Ward, S.M. (2004). Effects of working conditions on forwarder productivity in cut-to-length timber harvesting on sensitive forest sites in Ireland. Biosystems Engineering, 87(2), 167-177.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu