BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bieniek Jerzy (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Zawada Jolanta (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Molendowski Franciszek (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Komarnicki Piotr (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Kwietniak Krzysztof (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Ocena jakości pracy linii technologicznej do obróbki kolb i ziarna kukurydzy
Assessment of the operation quality of the corn cobs and seeds processing line
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 4 (147), s. 17-25, rys., bibliogr. 13 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Zboża, Procesy technologiczne, Jakość pracy
Corn, Technological processes, Quality of work
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule dokonano oceny jakości pracy urządzeń wchodzących w skład linii technologicznej w firmie SAATBAU Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej. Badaniom poddano następujące urządzenia: zespół oczyszczania kolb, suszarnię komorową, zespół omłotowy, czyszczalnię, kalibratory cylindryczne, selektor wagowy i workownicę. Kolby opuszczające zespoły oddzielające liście okrywowe były oczyszczone w ok. 95%. Wilgotność kolb po zakończonym suszeniu nie przekraczała 14%. Jakość pracy zespołu omłotowego była na bardzo wysokim poziomie. Niewielkie wahania jakości pracy występowały w przypadku kalibratorów cylindrycznych. Selektor wagowy charakteryzował się wysokim stopniem selekcji. W przypadku pracy workownicy ustalona odchyłka nigdy nie została przekroczona.(abstrakt oryginalny)

The article presents the assessment of the quality of operation of devices, which comprise a processing line in SAATNAU Sp. z o.o. in Środa Śląska. The following devices were researched: the unit for cleaning cobs, a chamber drier, a threshing unit, a cleaner, cylinder calibrators, a weight selector and a bagging machine. Cobs leaving the units, which separate covering leaves, were clean in approx. 95%. Moisture of cobs upon drying did not exceed 14%. The quality of operation of the threshing unit was at a very high level. Slight fluctuations of the quality of operation occurred in case of cylinder calibrators. The weight selector was of high degree of selection. In case of the bagging machine operation, declination was never exceeded.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banasiak, J. (1999). Agrotechnologia. Wydawnictwo naukowe PWN. Warszawa- Wrocław, ISBN - 83-01-12697-3.
 2. Dubas, A. (2004). Technologia produkcji kukurydzy. Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa, ISBN-83-89503-17-4.
 3. Fabijańska, M. (2001). Rola nowych mieszańców w podnoszeniu efektywności różnych kierunków użytkowania kukurydzy. Agro Serwis. Poradnik dla prod. kukurydzy, 57-60.
 4. Kołakowska, A. (2006). Kwalifikacja plantacji nasiennych kukurydzy we Francji. Hodowla Roślin i Nasiennictwo, 1, 10-12.
 5. Kołakowska, A. (2009). Produkcja kukurydzy nasiennej. Hodowla Roślin i Nasiennictwo, Nr 1, 31-32.
 6. Molendowski, F. (2006). Badania porównawcze kombajnu Bourgoin JDL 410D z Bourgoin GX 406A. Inżynieria Rolnicza, 3(78), 327-333.
 7. Niedziółka, J.; Szymanek, M.; Rybczyński, R. (2004). Technologia produkcji kukurydzy cukrowej. Acta Agophysica, Monografia nr 114, Lublin, ISSN 1234-4125.
 8. Sęk, T.; Przybył, J. (1998). Eksploatacja agregatów do zbioru kukurydzy na ziarno i CCM. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań, ISBN-83-7160-138-7.
 9. Skorupski, T. (2009). Sekcja kukurydzy Polskiej Izby Nasiennej w Poznaniu. Hodowla Roślin i Nasiennictwo, 1, 28-30.
 10. Trybała, M. (1999). Produkcja i przechowywanie płodów rolniczych. Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, ISBN-83-87866-56-3.
 11. http://www.cimbria.com/files/CAS_brochure_cleaner_PL.pdf.
 12. http://www.bratney.com/support/pdf/Cimbria_Gravity_Table.pdf.
 13. http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/Motrol5/Niedziolka.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu