BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Góral Janusz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie, Studium Doktoranckie)
Tytuł
Zrównoważony rozwój z perspektywy polskiego przedsiębiorstwa branży górniczej
Sustainable Development: A Perspective from a Polish Enterprise of the Mining Industry
Źródło
Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, 2013, nr 1(35), s. 64-72, bibliogr. 8 poz.
Vistula Scientific Quarterly
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Fundusze unijne, Rozwój zrównoważony, Górnictwo, Przemysł maszynowy, Studium przypadku
Small business, EU funds, Sustainable development, Mining sector, Engineering industry, Case study
Uwagi
streszcz., summ..
Firma/Organizacja
Mine Master Sp. z o.o.
Abstrakt
W artykule przedstawiono uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) oraz ich znaczenie dla lokalnego i regionalnego rynku, uwzględniając politykę Unii Europejskiej wobec przedsiębiorstw tego sektora. Wskazano na podstawowe bariery i ograniczenia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz uwypuklono niewątpliwe ich zalety. W końcowej części opracowania dokonano krótkiej charakterystyki zrównoważonego rozwoju, ocenianego z perspektywy polskiego przedsiębiorstwa, które wykorzystało liczne fundusze europejskie zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present the major conditions required for a proper functioning and growth of a small and medium enterprise sector as well as its significance for a local and regional market including the EU policy against enterprises of that types. The first part of the article describes some major barriers and limitations that inhibit a development of small and medium-sized enterprises and highlights their undoubted advantages. In the second part, a short description of sustainable development is presented from a perspective of a Polish enterprise which substantially benefited from EU funds following a concept of sustainable development.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw (2000), przyjęta przez Państwa Członkowskie na spotkaniu Rady Europy w Portugalii (Feira) 19-20 czerwca 2000.
  2. Góral J. (2013), Wpływ Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w ramach zrównoważonego rozwoju w Polsce, praca doktorska, UJ Kraków, PUNO w Londynie.
  3. Koźmiński A. (2004), Zarządzanie w warunkach niepewności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  4. Krzemień M., Struś M. (2004), Rola małych i średnich przedsiębiorstw w procesie akcesyjnym Polski do Unii Europejskiej, (w:) Manikowski A. (red.), Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, Wydawnictwo UW w Warszawie, Warszawa.
  5. Leśniak G. (2008), Skarbówka prześwietli powracających Polaków, "Rzeczypospolita", nr 241, s. C1.
  6. Strategia Lizbońska, Droga do sukcesu Zjednoczonej Europy (2002), Wydawnictwo UKIE, Warszawa.
  7. Strużycki M. (2004), Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, Wydawnictwo PTE, Warszawa.
  8. Wdrażanie wspólnotowego programu lizbońskiego, Nowoczesna polityka wzrostu i zatrudnienia dla małych i średnich przedsiębiorstw (2005), Komunikat Komisji Wspólnot Europejskich, Nr 552, Bruksela 10.11.2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-4689
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu