BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tańska-Hus Bożena (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Minta Stanisław (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Nowak Marek (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Podaż i popyt produktu regionalnego wołowina sudecka
Supply and Demand for the Regional Product Sudeten Beef
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 3, s. 356-360, tab., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Produkty regionalne, Podaż, Popyt
Regional product, Supply, Demand
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono możliwość wdrożenia produktu regionalnego, jakim jest wołowina sudecka. W tym celu dokonano analizy wielkości i struktury stad bydła utrzymywanego w powiatach sudeckich. Oszacowano wielkość i strukturę bazy hotelowo-gastronomicznej, w której można sprzedawać potrawy z wołowiny sudeckiej. Określono także wielkość popytu na ten produkt. Badania prowadzone były w latach 2010-2011 na terenie powiatów: kłodzkiego, jeleniogórskiego, lwóweckiego, lubańskiego, wałbrzyskiego, kamiennogórskiego, dzierżoniowskiego i ząbkowickiego. Z badań wynika, że 275 placówek hotelowo-gastronomicznych sprzedało w badanym okresie ponad 6 mln posiłków głównych, natomiast szacowaną sprzedaż posiłków z udziałem wołowiny sudeckiej wyliczono na 851 200, a szacowany roczny popyt gastronomii na wołowinę sudecką określono na 85,1 t. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the possibility of implementation of the regional product sudeten beef. For this purpose it analyzes the size and the structure of herds maintained in sudeten counties. Moreover in the paper was estimated the size and the structure of accommodation and gastronomic facilities in which it is possible to sell meals of the sudeten beef. Volume of demand for this product was also determined. The study was conducted in the years 2010-2011 in the following districts: Kłodzko, Jelenia Góra, Lwówek, Lubań, Wałbrzych, Kamienna, Dzierżoniów and Ząbkowice. Research has shown that 275 objects sold during the period more than 6 million main dishes, while the projected sale of meals with Sudeten beef was calculated on 851 200 meals. The projected annual demand for catering to the sudeten beef is set at 85.1 t. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Nowak M., Tańska-Hus B., Minta S. 2011: Sprzedaż bezpośrednia produktów regionalnych, Zesz. Nauk. UP we Wrocławiu, nr 582, s. 81-82.
  2. Pawłowski L. 2011: Rola monitoringu środowiska w realizacji zrównoważonego rozwoju, Roczniki Ochrona Środowiska, t. 13, s. 333-346.
  3. Piontek F. 2000: Znaczenie narzędzi ekonomiczno-prawnych i rozwiązań organizacyjnych dla wdrożenia rozwoju zrównoważonego, Annual Set The Environmental Protection, t. 2, s. 237-261.
  4. Tańska-Hus B., Minta S. 2012: Miejsce produktów regionalnych i tradycyjnych w kształtowaniu wizerunku regionu, Zesz. Nauk. Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 709, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, nr 23, s. 217-230.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu