BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Urban Stanisław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wymiana materiału siewnego jako ważny element postępu rolniczego
Seed Material Exchange as the Important Element of the Agricultural Progress
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 3, s. 367-372, tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Produkcja roślinna
Agriculture, Crop production
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań była analiza produkcji materiału siewnego w latach 1988-2011 i wymiany nasion. Wykorzystano dane statystyczne GUS i IERiGŻ za lata 1992-2012. Do badań użyto metody analizy i opisową. Analiza wykazała zbyt małą skalę wymiany materiału siewnego w Polsce i potrzebę poprawy w tym względzie oraz konieczność rozwoju rynku nasiennego. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper was to analyze the production of seed material and seed exchange in 1988-2011. In order to carry out the study, GUS statistical data has been used, as well as the information published in the periodic publication "Market Analyses" containing the data from 1992 to 2012. The descriptive method and the method of analysis are applied for the purpose. In Poland, in the analyzed period there was to small scale of the seed material production. Consequently, the analysis shows that improvement in this field and development of the seed market is needed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Chotkowski J. 2012: Ekonomiczne uwarunkowania zmian na rynku ziemniaków w Polsce, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB, Radzików, s. 163-166, 234-240.
  2. Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa. 1992-2012: Raporty Rynkowe, IERiGŻ-PIB.
  3. Urban S. 2012: Koniunktura w rolnictwie a zużycie środków do produkcji rolnej, Rocz. Nauk. SERiA, t. XIV, z. 1, s. 534-538.
  4. Wawrzyniak B. 2003: Doradztwo i postęp w rolnictwie polskim, Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Włocławek, s. 189-193.
  5. Wicki L. 2010: Efekty upowszechniania postępu biologicznego w produkcji roślinnej, SGGW, Warszawa, s. 120, 115.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu