BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wielewska Izabela (University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, Poland)
Tytuł
Ecological Investment Projects in the Scope of Activity of Agribusiness Enterprises - Selected Issues
Ekologiczne projekty inwestycyjne w działalności przedsiębiorstw agrobiznesu - wybrane zagadnienia
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 3, s. 373-377, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Projekty innowacyjne, Agrobiznes, Ochrona środowiska, Inwestycje ekologiczne, Innowacje
Innovative Projects, Agrobusiness, Environmental protection, Ecological investments, Innovations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące realizacji ekologicznych projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach agrobiznesu. Badania przeprowadzono w styczniu 2013 r. wśród 75 przedsiębiorstw agrobiznesu z województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Zastosowanym narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety. Z badań wynika, że przedsiębiorstwa często wdrażały inwestycje kompleksowe, dotyczące nie tylko jednego aspektu ekologicznego. Inwestycje dotyczące realizacji projektów innowacyjnych z zakresu ekologii służą ochronie środowiska. Muszą być one często przeprowadzane, gdyż w wyniku emisji szkodliwych składników do atmosfery, wody i gleby powodują pogarszanie się stanu środowiska. Dotyczy to przemysłu, gospodarki komunalnej, rolnictwa, leśnictwa, gospodarki wodnej, energetyki, transportu oraz gospodarstw domowych. (abstrakt oryginalny)

The present paper presents selected issues concerning the realization of ecological investment projects in agribusiness enterprises. The study was conducted in January 2013 among 75 agribusiness companies in Pomorskie (Pomeranian) and Kujawsko-Pomorskie (Kuyavian-Pomeranian) provinces. A survey was used as a research tool. The research showed that companies often implemented a comprehensive investment, not only on one ecological aspect. The survey includes 75 agribusiness enterprises based in Pomorskie (Pomeranian) and Kujawsko-pomorskie (Kuyavian-Pomeranian) Provinces. Investments concerning the realization of innovative projects in the field of ecology serve environmental protection. Such investments ought to be carried out frequently since toxins emitted into the environment, water and soil cause environmental degradation. This applies particularly to industry, municipal services, agriculture, forestry, water management, energetics, transport and households. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk J., Nitkiewicz T. 2007: Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, PWE, Warszawa, s. 94.
 2. Burchard-Dziubińska M. 1998: Ekologiczne i ekonomiczne aspekty restrukturyzacji przemysłu, WSiE, Białystok, s. 130-131.
 3. Dziawgo L. 1998: Pozyskiwanie kapitałów osób fizycznych na rynku finansowym w celu ochrony środowiska naturalnego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, s. 38.
 4. Famielec J. 2005: Zrównoważony rozwój w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwa, [W:] Integracja problemów środowiskowych i teorii zrównoważonego rozwoju w systemie zarządzania przedsiębiorstwem, Materiały II Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Białystok, s. 86-95.
 5. Gajdzik B. 2006: Zarządzanie przedsiębiorstwem a ochrona środowiska, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 10, s. 49-55.
 6. Kicińska B. 1997: Atlas zagrożeń i ochrony środowiska geograficznego Polski, Wyd. Kram, Warszawa, s. 10.
 7. Kozłowski S. 1997: W drodze do ekorozwoju, PWN, Warszawa, s. 186.
 8. Kusz D. 2011: Regionalne zróżnicowanie nakładów inwestycyjnych oraz poziom wsparcia publicznego inwestycji w rolnictwie polskim, Zesz. Nauk. SERiA, t. XIII, z. 3, s. 163-167.
 9. Leszczyńska A. 2007: O generacjach zarządzania środowiskowego, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 11, s. 29-33.
 10. Lusawa R. 2012: Influence of investments of communes on the state of local economies, the living standard and the level of inhabitants' satisfaction, and budgets of communes of Mazowieckie Province, SERiA Annals, vol. XIV, no. 6, pp. 158-163.
 11. Mazur-Wierzbicka E. 2006: Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 3, s. 55-60.
 12. Rzeńca A. 2009: Ochrona przyrody warunkiem trwałego i zrównoważonego rozwoju, [W:] A. Jewtuchowicz, A. Rzeńca (red.), Współczesne wyzwania miast i regionów, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 103-116.
 13. Takács-György K., Sinka A. 2011: Role of agricultural innovation in reducing the environmental burden, SERiA Annals, vol. XIII, no. 6, s. 222-227.
 14. Wielewska I. 2005: Efekty stosowania polityki środowiskowej w przedsiębiorstwach na przykładzie branży przetwórstwa żywności, [W:] Integracja problemów środowiskowych i teorii zrównoważonego rozwoju w systemie zarządzania przedsiębiorstwem, Materiały II Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Białystok, s. 328-334.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu