BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strzębicki Dariusz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Rynek elektroniczny jako element infrastruktury rynku rolnego
The Electronic Marketplace as the Element of the Agricultural Market Infrastructure
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2015, nr 1, s. 144-156, bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Produkty rolne, Transakcje handlowe, Internet, Rynki elektroniczne, Studium przypadku
Agricultural products, Commercial transaction, Internet, Electronic markets, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule omówiono problem wykorzystania Internetu jako narzędzia realizacji transakcji na rynku towarów rolnych. W szczególności skupiono się na funkcjonowaniu tzw. elektronicznych rynków rolnych, stanowiących wirtualne miejsca spotkań sprzedających i kupujących na rynku rolnym. Głównym celem opracowania jest wskazanie zmian, które mają miejsce na rynku towarów rolnych pod wpływem rozwoju rynków elektronicznych. W artykule posłużono się metodą studium przypadku. Dokonano analizy funkcjonowania trzech zagranicznych elektronicznych rynków rolnych. Informacje na temat elektronicznych rynków rolnych pochodziły z ich stron internetowych oraz z artykułów naukowych. Przykłady omówionych rynków rolnych pokazują, jak złożonym zagadnieniem jest rozwój elektronicznych rynków towarów rolnych oraz jak głębokie zmiany w funkcjonowaniu tradycyjnych rynków rolnych one wprowadzają.(abstrakt oryginalny)

The article discusses the issues of conducting transactions in agricultural products via the Internet between businesses. In particular, it is dedicated to the so-called electronic agricultural commodity marketplaces that are virtual meeting places of buyers and sellers of agricultural commodities. The purpose of this paper is an indication of the changes taking place in the agricultural market under the influence of electronic marketplaces for agricultural goods. The research method that was used to write this paper was a case study. Three foreign electronic agricultural commodity marketplaces were analysed. Information on electronic marketplaces described came from their websites and scientific studies. The presented three examples of foreign electronic agricultural marketplaces show how complex is the issue of the development of electronic markets for agricultural commodities and how they induce profound changes in the functioning of traditional agricultural commodity markets.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bakos Y.: Reducing buyer search costs: implications for electronic marketplaces. Management Science, nr 43/12, 1997.
 2. Borenstein S., Saloner G.: Economics and electronic commerce. Journal of Economic Perspectives, tom 15, nr 1, 2001.
 3. Brush G., McIntosh D.: Factors influencing e-marketplace adoption in agricultural microenterprizes. International Journal of Electronic Business, 8 (4/5), 2010.
 4. Chaffey D., Mayer R., Johnston K., Ellis-Chadwick F.: Internet marketing. Pearson Education Limited, Essex 2000.
 5. Dai Q., Kauffman R.: To be or not to B2B: Evaluating managerial choices for e-procurement channel adoption. Information Technology and Management, nr 7/2, 2006.
 6. Drewiński M.: Giełdy towarowe. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997.
 7. Ganesh J., Madanmohan T.R., Seshadri J., Seshadri S.: Adaptive strategies of firms in high-velocity environments: the case of B2B electronic marketplaces. Journal of Global Information Management, tom 12, nr 1, 2004.
 8. Henderson D. R.: Electronic markets for agricultural commodities: potentials and pit-falls. Electronic Marketing of Agricultural Commodities Seminar. Agriculture, Canada, Winnipeg, Manitoba, 1981.
 9. Karasiewicz G.: Systemy dystrybucji artykułów rolno-spożywczych na rynku polskim. Diagnoza i koncepcja zmian. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2001.
 10. Mueller R.: E-commerce and agricultural commodity markets: e-commerce and entrepreneurship in agricultural markets. American Journal of Agricultural Economics, nr 83/5, 2003.
 11. Oppel K., Hartman E., Lingenfelder M., Gemuenden H.: Electronic B2B marketplaces - impact on B2B transactions relationships? 17th IMP Conferrence in Oslo, IMP, Oslo 2001.
 12. Porter M.: Strategy and Internet. Harvard Business Review, marzec, 2001.
 13. Rasinghani M., Hanebeck H.: Rethinking B2B e-marketplaces and mobil commerce: from information to execution. Journal of Electronic Commerce Research, tom 3, nr 2, 2002.
 14. Rask M.: The internationalization process of e-marketplace Ex-Trade. Aarthus School of Business, Aarthus 2006.
 15. Roe B., Wyszynski T.: Pigs in cyberspace: a natural experiment testing differences be-tween online and offline Club-Pig Auctions. Ohio State University, Ohio 2011.
 16. Roe B., Wyszynski T.: The market for Club Pigs: this little piggy sold online. Financial Management, nr 9, 2010.
 17. Shah S., Brorsen B.: Electronic vs. open outcry: side-by-side trading of KCBT wheat futures. Journal of Agricultural and Resource Economics, nr 36(1), 2011.
 18. Statham P.: The emergence and impact of the e-marketplace on SME supply chain efficiencies. Prime Faraday Technology Watch. http://www.primetechnologywatch.org.uk/, 2001.
 19. Stockdale R., Standing C.: Benefits and barriers of electronic marketplace participation. The Journal of Enterprise Information Management, tom 17, nr 4, 2004.
 20. Strzębicki D.: Funkcje międzynarodowych horyzontalnych rynków elektronicznych. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, nr 11/60, 2014.
 21. Szymanowski W.: Zarządzanie łańcuchem dostaw żywności w Polsce. Wyd. Difin, Warszawa 2008.
 22. Turban E., King D., Viehland D., Lee J.: Electronic commerce. Pearson Education, Upper Saddle River, New Jersey, 2006.
 23. White A., Daniel E., Ward J., Wilson H.: The adoption of consorcium B2B e-marketplaces: An exploratory study. Journal of Strategic Information Systems, nr 16, 2007.
 24. Zwass V.: Structure and macro-level impacts of electronic marketplaces [w:] Emerging information technologies (red. K.E. Kendall). Sage Publications, Kalifornia, 1998. Strony internetowe:
 25. Ex-Trade, Członkostwo, http://www.ex-trade.com/Static/Public/Membership.aspx, dostęp 10.9.2014.
 26. Ex-Trade, Obrót towarowy za posrednictwem THE EX-TRADE, http://www.ex-trade. com/Static/Public/TradingConditions.aspx, dostęp 10.9.2014.
 27. Flora Holland, Florists clock, https://www.floraholland.com/en/buying/auction-clock/ florists-clock, dostęp 10.09.2014.
 28. Frontera: http://www.fonterra.com/global/en/About/Our+Locations, dostęp w dniu 5.9.2014.
 29. Showpig.com, Bidder FAQs, http://www.showpig.com/2012-11-20-06-43-56/2012-12- 12-17-23-11/bidder-faqs, dostęp dnia: 5.9.2014.
 30. The Blade: State, county fairs in drought-stricken Midwest may see skinnier pigs, smal-ler produce. The Blade, Nr 7/30, 2012, http://www.toledoblade.com.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/00441600.1148660
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu