BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazurek-Łopacińska Krystyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Sobocińska Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Nowoczesne koncepcje zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście rozwoju marketingu
Modern Concepts of Human Resource Management in the Context of Marketing DEvelopment
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 74, s. 545-556, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: marketing w działalności podmiotów rynkowych
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Marketing
Human Resources Management (HRM), Marketing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wśród czynników wpływających na rosnące znaczenie zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie należy wskazać na zdolność pracowników do tworzenia innowacji, a takŜe na ich rolę w budowaniu długotrwałych relacji z klientami. W sposobie postrzegania funkcji personalnej w przedsiębiorstwie dostrzega się ewolucję wyrażającą się w przechodzeniu od myślenia o zasobach ludzkich tylko przez pryzmat kosztów do podejścia polegającego na traktowaniu pracowników jako kapitału, w który trzeba inwestować. Traktowanie pracownika jako podmiotu działań marketingowych znajduje wyraz w modelach marketingu relacji. Znaczenie pracownika w rozwoju przedsiębiorstwa zostało podkreślone także w koncepcji marketingu wewnętrznego. Jednocześnie należy zauważyć, że rozwój kreatywnych organizacji oraz organizacji wiedzy, a także potrzeba wdrażania koncepcji zarządzania przez zaangażowanie wywołują wiele konsekwencji dotyczących zwiększania zakresu stosowania marketingu ukierunkowanego na pracowników.(abstrakt autora)

Among the factors contributing to the growing importance of human resources in the enterprise the ability of employees to innovate, and their role in building longlasting relationships with customers is one of the most important. The evolution of personnel perception in the company manifests itself in the transition from thinking about human resources through the prism of costs to the approach of treating employees as capital, in which you invest. Treating an employee as the subject of marketing activities is reflected in the models of relationship marketing. The importance of employees for the company's development has been underlined also in the concept of internal marketing. At the same time it should be noted that the development of creative and knowledge organizations, as well as the need to implement conception of management through commitment, trigger many implications related to increase of the area of employee-oriented marketing.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Brzeziński, Organizacja kreatywna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009
  2. B. de Wit, R. Meyer, Synteza strategii, PWE, Warszawa 2007,
  3. J.H. Dyer, H.B. Gregersen, C.M. Christensen, DNA innowatora, "Harvard Business Review Polska" 2010, nr 11
  4. D.A. Ready, J.A. Conger, Przekształć firmę w fabrykę talentów, "Harvard Business Review Polska" 2008, nr 9,
  5. C. Welsing, HR Marketing. Nowe spojrzenie na rolę HR-u w firmie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011
  6. B. Quirke, Komunikacja wewnętrzna krok po kroku, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011,
  7. K. Sobieszek, Media społecznościowe - nowe narzędzie budowania marki, "Strategie Marek 2010" dodatek do "Harvard Business Review Polska" 2010
  8. M. Celiński, Kompania Piwowarska: społeczność to małe piwo, "Marketing w Praktyce" 2011, nr 1,
  9. A. Wierzbicki, HR ma wiele okazji, by wpływać na procesy biznesowe, "Personel Plus" 2011, nr 2,
  10. A. Kaczmarska, A. Milewczyk, Dział HR + marketing = wartość w organizacji, "Personel Plus" 2011, nr 2
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu