BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Więcek-Janka Ewa (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Kompetencje jako produkty na rynku pracy w Finlandii i Wielkopolsce na podstawie badań przedsiębiorstw rodzinnych
Competences as Products on Labor Market in Finland and Wielkopolska Voivodeship Based on the Research on Family Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 74, s. 607-619, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: marketing w działalności podmiotów rynkowych
Słowa kluczowe
Kompetencje, Rynek pracy, Przedsiębiorstwo rodzinne
Competences, Labour market, Family-owned business
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Finlandia
Finland
Abstrakt
Kilkuletnie badania rynku (w tym mikroprzedsiębiorstw rodzinnych) skłoniły autorkę do poszukania nieskomplikowanych odpowiedzi na trudne pytania. JeŜeli blisko 60% mikroprzedsiębiorców z Wielkopolski deklaruje swoje niezadowolenie z jakości wyuczonych kompetencji specjalistycznych i menedżerskich u zatrudnianych osób, podczas gdy w Finlandii niezadowolonych jest zaledwie 11%, należy dążyć do zmiany takiego stanu rzeczy i zastosować w tej sferze benchmarking. W publikacji przedstawiono nowatorską koncepcję postrzegania kompetencji i umiejętności jako produktów na rynku pracy poddających się mechanizmom wolnorynkowym.(abstrakt autora)

Several years of research in the market of microenterprises (including family enterprises) inclined the author to search for easy answer to hard questions. If almost 60% of the microentrepreneurs from Wielkopolska Voivodeship are not satisfied with the quality of specialized and managerial vocational education, while in Finland it is only 11%, this state of matters should be changed. The use of benchmarking is necessary. The paper presents the new concept of perceiving competences and skills as products on labor market that are a subject of market mechanisms.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ł. Sułkowski, Organizacja a rodzina: więzi rodzinne w życiu gospodarczym, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Stowarzyszenie, Toruń 2004.
  2. A. Cieślak, Firmy rodzinne tworzą 10 proc. polskiego PKB, www.rp.pl/artykul/426828.html.
  3. Ranking Newsweeka: najlepsze kraje do Ŝycia, www.newsweek.pl/artykuly/sekcje/ spoleczenstwo/ranking-newsweeka--najlepsze-kraje-do-zycia,63689,1.
  4. W. Rzońca, M. Dziębaj, Rozwój umiejętności menedżerskich za pomocą wybranych form dydaktycznych, w: Modele symulacyjne i gry menedŜerskie we wspomaganiu decyzji i w dydaktyce, red. A. Balcerak, W. Kwaśnicki, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2010, s. 184
  5. D.Whetten, K Cameron., Developing Management Skills, Prentice Hall, 2010, za: W. Rzońca, M. Dziębaj, Rozwój umiejętności..., s. 185.
  6. M. Szafrański, Formuła projektów innowacyjnych pozwala realizować nasze zamierzenia, "Innowacje bez Granic" 2010, nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu