BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hrebin Ewa
Tytuł
Przychody i koszty oraz rachunek zysków i strat spółdzielni mieszkaniowych
Źródło
Rachunkowość, 2015, nr 2, s. 17-35, tab.
Słowa kluczowe
Spółdzielnie mieszkaniowe, Przychody, Koszty, Rachunek zysków i strat, Nieruchomości mieszkaniowe
Housing cooperatives, Revenue, Costs, Profit and loss statement, Real estate housing
Abstrakt
Rachunek zysków i strat, bez względu na jego postać, obejmuje ogół przychodów, jakie jednostka uzyskała i kosztów, jakie poniosła w toku rocznej działalności. Różnica między przychodami i kosztami, po jej opodatkowaniu, stanowi u osób prawnych wynik netto. Specyfika spółdzielni mieszkaniowych polega na tym, że prowadzą one niejedną, lecz dwie odrębnie rozliczane działalności. Pierwsza, działalność główna, polega na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości, przy czym koszty pokrywane są z opłat lokatorów; jest to działalność bezwynikowa, a różnica między przychodami a kosztami wpływa odpowiednio na wysokość opłat w następnym roku. Druga, pozostała działalność obejmuje wszystkie inne aktywności spółdzielni, a uzyskany z nich zysk może zostać przeznaczony na ustawowo określone cele. Na te, wynikające z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zasady nakładają się przepisy o podatku dochodowym od osób prawnych. W ich myśl zysk (dochód) z gospodarki (pojęcie szersze aniżeli eksploatacja i utrzymanie) zasobami mieszkaniowymi (pojęcie węższe aniżeli nieruchomości, gdyż nie obejmuje lokali użytkowych) jest wolny od podatku, pod warunkiem przeznaczenia go na utrzymanie zasobów mieszkaniowych (pojęcie węższe aniżeli gospodarka zasobami mieszkaniowymi i dodatkowo nie obejmuje eksploatacji zasobów mieszkaniowych). Aby rachunek zysków i strat spółdzielni mieszkaniowych zawierał informacje uwzględniające te okoliczności, konieczna jest modyfikacja przewidzianego w ustawie o rachunkowości wzoru, a zarazem wiedza o tym, co stanowi przychody i koszty pierwszej a co drugiej działalności, a dalej co składa się na przychody i koszty działalności, z której dochód jest wolny od podatku. Mamy nadzieję, że poniższy artykuł będzie pomocą w uzyskaniu lub zaktualizowaniu tej wiedzy. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0481-5475
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu