BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skrzypczak Irena
Tytuł
Porównanie wybranych opinii osób pobierających zasiłki dla bezrobotnych oraz z pomocy społecznej
A Comparison of the Selected Opinions Receiving Either Social or Unemployment Benefits
Źródło
Biuletyn IGS / Szkoła Główna Handlowa. Instytut Gospodarstwa Społecznego, 1992, nr 1-2, s. 92-106, tab.
Słowa kluczowe
Zasiłki dla bezrobotnych, Pomoc społeczna, Zaspokojenie potrzeb, Zatrudnienie
Unemployment benefits, Social assistance, Meet needs, Employment
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Różnice i podobieństwa w opiniach bezrobotnych i podopiecznych pomocy społecznej są uwarunkowane zarówno ich cechami społeczno-zawodowymi, jak i warunkami życia w poszczególnych badanych środowiskach. Ze względu na liczne podobieństwa warunków ekonomicznych obu badanych zbiorowości, analiza poglądów i postaw osób reprezentujących bezrobotnych i podopiecznych jest potrzebna dla racjonalizacji działań polityki społecznej wobec tych grup ludności.

In reply to the question: "for whom the respondent can rely on, in difficult living situation", the unemployed mentioned, first of all, the closest family /56 percent/ and self-reliance /49 percent/, but receivers of social benefits indicated mainly social services /75 percent/, family /37 percent/ and self-reliance /33 percent/. The fears of unemployment as well as poverty were the main anxieties for both the unemployed and receivers of social benefits. 43 percent of unemployed and 33 percent of social beneficiaries were anxious about the unemployment. As far as the poverty is concerned, the figures are respectively /40 and 48 percent/ . Among the values, lacking in connection with the loss of a job, the loss of earnings was mentioned most often by both groups /about 42 percent of each/, second place occupied "financial independence" /34 percent among the unemployed and 21 percent among the receivers of social benefits/, and next "the sense of their own usefulness", an active participation in life /respectively 29 and 21 percent/. One can observe big differentiation of shares of declared values in particular towns, included in the survey. As far as the situation on the labour market is concerned, the opinions on a possible improvement were rather pessimist /87 percent of unemployed and 63 percent of social beneficiaries indicated the lack of such possibilities/. The unemployed, who saw a possibility of an improvement, in the majority of cases, thought that they would either get a job or go abroad. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-791X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu