BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak Zygmunt (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Struktura regionalna efektywności procesu produkcji rolnej w Polsce w latach 1975-1985
Regional Structure of Productivity of Agricultural Production Process in Poland in the Years 1975-1985
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990, nr 326, s. 37-53, rys.
Tytuł własny numeru
Prace z zakresu planowania i ekonomiki regionu
Słowa kluczowe
Produkcja rolna, Proces produkcji, Struktura przestrzenna, Efektywność produkcji
Agricultural production, Production process, Spatial structure, Production effectiveness
Uwagi
rez., summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule omówiono wyniki delimitacji przy której posłużono się metodą wzorca rozwoju (metoda porządkowania) oraz procedurą aglomeracyjną J.H. Warda (metoda grupowania). Przedstawiono układ efektywności procesu produkcji rolnej.

The article's objective is to analyse the regional structure of agricultural production process in Poland in the years 1975-1980-1985 from the point of view of its productivity. The investigations included the delimitation of the country (in the voivodship section) according to the productivity of production process and estimation of the direction of its transformation. To carry out the above mentioned tasks the author has made use of quantative methods included in the so-called numeric taxonomy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Z. Kozłowski, O teorii czynników produkcji, w: H. Herlemann, H. Stamer, Rolnictwo w dobie technizacji , PWRiL, Warszawa 1963.
  2. Ekonomika rolnictwa , zarys teorii, praca zbiorowa pod Red. A. Wosia, F. Tomczaka, PWRiL, Warszawa 1984.
  3. G. Holik, Terytorialne zróżnicowanie produktywności czynników wytwórczych w rolnictwie polskim w latach 1975-1985. Zeszyty Naukowe AE w Krakowie.
  4. T. Grabiński, A. Sokołowski, Z badań nad efektywnością wybranych procedur taksonomicznych, "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie" AE, Kraków nr 181.
  5. Z. Hellwig, Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom rozwoju oraz zasoby i strukturę wysoko wykwalifikowanych kadr "Przegląd Statystyczny" 1968, nr 4.
  6. T. Grabiński, S. Wydymus, A. Zeliaś, Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych, PWN, Warszawa 1982.
  7. T. Grabiński, L. Strzembicki, Terytorialne i społeczne zróżnicowanie poziomu konsumpcji w Polsce, "Folia Oeconomica Cracoviensia" 1988, vol. XXXI.
  8. T. Grabiński, A. Nowakowska, Przestrzenne modele analizy rozwoju turystyki krajowej, maszynopis powielony, AE, Kraków 1988.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu