BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Macias Jan
Tytuł
Teorie internacjonalizacji przedsiębiorstw
Teories of Internationalization Enterprises
Źródło
Problemy Jakości, 2015, nr 3, s. 2-9, rys., bibliogr. 28 poz
Słowa kluczowe
Organizacja born global, Model Uppsala, Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Rozwój gospodarczy, Globalizacja działań przedsiębiorstwa
Born global, Uppsala model, Enterprise internationalization, Economic development, Globalization of enterprise activity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Najbardziej znaczącą tendencją rozwoju światowej gospodarki w ostatnich kilku latach jest wzrost stopnia internacjonalizacji (globalizacji). Internacjonalizacja jest strategicznym procesem. Podstawę internacjonalizacji przedsiębiorstw stanowi wiedza i doświadczenie na zagranicznych rynkach. Artykuł prezentuje wybrane teorie internacjonalizacji przedsiębiorstw: model uppsalski, innowacyjne modele internacjonalizacji, niekonwencjonalną oraz symultaniczną internacjonalizację, sieciowe podejście do internacjonalizacji oraz teorię born global.(abstrakt oryginalny)

The most significant development in the world company during the past few decades has been the increasing internationalization (globalization). The Internationalization is a strategic process. The knowledge and experience are basic of internationalization enterprises on foreign markets. The article presents some internationalization theories of enterprises: the Uppsala model, innovation theories of internationalization, non-conventional and simultaneous theories of internationalization, network approach toward internationalization and theory born global. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Albaum G., Strandskov J., Duerr E., International Marketing and Export Management, Addison Wsley longman Ltd. 1998.
 2. Andersen O., Buvik A., Firms' Internationalization and Alternative Approaches to the International Customer Market Selection," International Business Review" 2002, vol. 11, no. 3.
 3. Andersson P., Connecetd Internalization Processes: The Cases of Internationalising Channel lntermediarias, "International Business Review" 2002, vol.ll, no. 3.
 4. Blankenburg Holm D., Eriksson K., Johanson J., Business Networks and Coopertaion in International Business Relationships, "Journal of International Business Studies" 1996, vol. 27, no. 5.
 5. Blankenburg Holm D., Eriksson K., Johansson J., Creating Value Trough Mutual Commitent to Business Network Relationships, "Strategic Management Journal" 1999, vol. 20.
 6. Chetty S., Eriksson K., Mutual Commitenet and Experiental Knowledge in Mature International Business Relationship, "International Business Review" 2002, vol. 11, no. 3.
 7. Dicken R, Global Shift. Transforming the World Economy, third edition, P. C. P. - Paul Chapman Publishing Ltd. 1998.
 8. Fletcher R., A Holistic Approach to Internationalisation, "International Business Review" 2001, vol. 10, no. 1.
 9. Gorynia M., Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
 10. Gorynia M., Jankowska B., Teorie internacjonalizacji, "Gospodarka Narodowa", nr 10/2007.
 11. Johanson J., Vahlne J.-E., Commitent and Opportunity Development in The Internationalisation Process: A Note on The Uppsala Internationalisation Process Model "Management International Review" 2006, vol. 46, no. 2.
 12. Johanson J., Vahlne J.-E., The Mechanism of Internationalisation, "International Marketing Review" 1990, vol. 7, no. 4.
 13. Johanson J., Mattsson L. G., Internationalisation in Industrial Systems: A Network Approach, In: P. J. Buckley and P. N. Ghauri (Eds.), The Internationalisation of The Firm: A Reader, Academic Press, London, 1988.
 14. Levitt T. The Globalization of Markets, "Harvard Business Review" 1983, vol. 61, no. 3.
 15. Luostarinen R., Welch L., International Business Operations, Helsinki, KY Book Store 1990.
 16. Melin L., Internationalization as a Strategy Process, "Strategic Management Journal" 1992, vol. 13.
 17. Meyer K. E., Gelburda M., Process Perspectives in International Business Research in CEE, "Management International Review" 2006, vol. 46, no. 2.
 18. Mort G. S., Weerawandena J., Liesch R, Advancing Enterpreneurial marketing: Evidence from Born Global Firms, "European Journal of marketing" 2012, vol. 46, no. 3/4.
 19. Oczkowska R., Umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstwa, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 2/2007.
 20. Ojala A., Internationalization of Knowledge - Intensive SMEs: The Role of Network Relationship in the Entry to a Psychically Distant Market, "International Business Review" 2009, vol. 18, no. 1.
 21. Oviatt B. M., McDougall R R, Towards a Theory of International New Ventures, "Journal of International Business Studies" 1994, First Quarter.
 22. Pedersen T., Pedersen B., Benito G. R. G., Change of Foreign Operation Method: Impetus and Switching Costs, "International Business Review" 2002, vol. 11.
 23. Przybylska K., Pomiar internacjonalizacji przedsiębiorstwa, "Gospodarka Narodowa", nr 3/2006.
 24. Rymarczyk J., Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004.
 25. Sheth J. N.,. Parvayar A., The Antecedents and Consequences of Integral Global Marketing, "International Marketing Review" 2001, vol.18, no. 1.
 26. Tobolska A., Koncepcje teoretyczne wyjaśniające zachowania korporacji międzynarodowych - wymiar przestrzenny, "Ekonomista", nr 2/2010.
 27. Zaorska A., Ku globalizacji?, Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, WN PWN, Warszawa 1998.
 28. Wiktor J. W. (red.), Współczesne problemy marketingu międzynarodowego, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu