BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gugnin Aleksander (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza), Gugnina Tatiana (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Tytuł
Etyka przedsiębiorczości i osobliwości jej rozwoju w Rosji
Ethics Establishment and Peculiarities of its Development in Russia
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 74, s. 637-653
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: marketing w działalności podmiotów rynkowych
Słowa kluczowe
Etyka przedsiębiorstwa, Etyka
Corporate ethics, Ethics
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Rosja
Russia
Abstrakt
W artykule podjęto próbę analizy powstania i dziejów etyki gospodarczej w państwie rosyjskim z punktu widzenia współczesności. Udowadnia się, Ŝe w Rosji nie mogła istnieć tzw. etyka niezależna - zawsze była ona związana z prawosławiem i panującym w społeczeństwie światopoglądem. W artykule wykorzystane są metody hermeneutyki, powołuje się on na źródła i opracowania rosyjskie.(abstrakt autora)

The paper attempts to analyze the origin and history of economic ethics in Russia at the viewpoint of modern times. It proves that in Russia there could not exist so-called "independent ethics" - it was always associated with the Orthodox Church and the prevailing worldview in society. The paper used the method of hermeneutics, based on the Russian sources and research papers.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. А. Гугнин, Г. Осташ, Этика бизнеса в Польше: теория и практика, "Вестник МГУ" 2009, seria 7, nr 6, s. 53-59.
 2. Стратегии бизнеса: аналитический справочник, red. Г.Б. Клейнера, Wyd. "Консэко", Moskwa 1998,
 3. M. Лучко, Этика бизнеса - фактор успеха, Wyd. Эксмо, Moskwa 2006,
 4. M. Лучко, Этика бизнеса - фактор успеха, Wyd. Эксмо, Moskwa 2006,
 5. J. Adamczyk, A. Gugnin, Teoretyczne źródła etyki biznesu, Wyd. WSAiZ w Przemyślu, Przemyśl 2002,
 6. H. Бердяев, Судьба России, Wyd. "Мысль", Moskwa 1990
 7. Ю. Петрунин, B. Борисов, Этика бизнеса, Wyd. Дело, Moskwa 2001, s. 238-239.
 8. Ю. Олещук, Кодекс поведения бизнесмена, Изд. Бизнес, Москва 1996
 9. Советский энциклопедический словарь, 1987
 10. O. Тарасов, Этика в бизнесе. Доклад на I Всероссийских молодежных научно- богословских чтениях, Wyd. "Руская мысль", Moskwa 2008, s. 4.
 11. H. Зарубина, Этика предпринимательства в руской культуре, "Отечественные записки" 2002, № 4-5, s. 15-16.
 12. O. Гугнін, T. Гугніна, К. Кассан, Тенденції розвитку моралі російського підприємництва - від нігілізму до «естетичної етики», w: Kategoria wartości a cele przedsiębiorstwa, red. K. Jaremczuk, Oficyna Wydawnicza PRz, Rzeszów 1999, s. 108; http://azps.ru/articles/et7.html.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu