BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Iwankiewicz-Rak Barbara (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Tytuł
Tendencje zmian koncepcji fundraisingu jako efekt ewolucji otoczenia
Trends of Fundraising Concept as a Result of Evolution of Environment
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 74, s. 669-681, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: marketing w działalności podmiotów rynkowych
Słowa kluczowe
Ewolucja zarządzania, Fundraising
Evolution of management, Fundraising
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współczesne zmiany środowiska ekonomicznego, społecznego, politycznego i technologicznego organizacji pozarządowych są główną przyczyną dokonujących się przemian, założeń i technik fundraisingu. Wpływa to także na postawy, oczekiwania i nastawienie darczyńców do niesienia pomocy, którzy przyjmując postawę proaktywną i samodzielnie nawiązują współpracę z organizacją zgodnie ze swoimi przekonaniami. Cechy współczesnego fundraisingu odpowiadają zasadzie: "from methodology driven to donor driven", która akcentuje potrzebę uwzględniania i podporządkowania oczekiwań darczyńców strategii i technik gromadzenia funduszy.(abstrakt autora)

Contemporary changes of economical, social, political and technological environment of non-governmental organizations are the main cause of the ongoing transformation, assumptions the techniques of fundraising. It also affects attitudes and expectations of donors for donating. Now, donors prefer self-establish cooperation with the organization in accordance with their convictions. Features of contemporary fundraising match principle: "from a methodology driven to donors driven", which underlines the need to take into account the expectations of donors and subordination strategies and techniques for collecting funds.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. P.F. Drucker, Managing The Non Profit Organization, Heinemann Ltd.1007 s. 127 i dalsze, S. Clarke, M. Norton, The Complete Fundraising Handbook, Directory of Social Change, London 1999, s. 11.
 2. J. Andreoni, A. Payne, Do the Grants to Private Charities Crowd out Giving Or Fund- Raising?, "The American Economic Review" 2003, Vol. 93, No. 3, s. 792-812 (EBSCO).
 3. J. Herbst, Sector "in statu descendi"? O relacjach między sektorem pozarządowym i administracją publiczną w Polsce. "Trzeci Sektor"2010, nr 20,
 4. K. Wójcik, Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Placet, Warszawa 2005,
 5. K. Morawska, Jak nauczyć się fundraisingu? "Trzeci Sektor" 2006, nr 7,
 6. B. Breeze, Robin Hood In Reverse: exploring the relationship between income and charitable giving, "Voluntary Sector Working Paper", No. 3, Centre for Civil Society LSE London, July 2006, s. 12.
 7. M. Norton, M. Eastwood, Writing Better Fundraising Applications. The Directory of Social Change. London 1999,
 8. CBOS: wciąŜ niski poziom zaufania społecznego, www.civicpedia.ngo.pl/ngo/499773.html.
 9. Humanitarian Aid Report, Special Eurobarometr 343, lipiec 2010, http://ec.europa.eu/ public_opinion/archives/ebs/ebs_343_en.pdf, za: A. Soboń-Smyk, Dzialalność humanitarna UE ważna, ale mało znana (www.civicpedia.ngo.pl/ngo/499773html).
 10. A. Sergeant, Marketing w organizacjach non profit, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 173; J.E. Nichols, Repositioning fundraising in the 21st century, "Journal of Nonprofit nd Voluntary Sector Marketing" 2004, May, Vol. 9, No. 2; (ABI/INFORM/Global), s. 163.
 11. J.E. Nichols, Repositioning fundraising in the 21st century..., s. 165.
 12. D. Weight, Responding to the Global Marketplace. Special Raport: Fundraising around the world, "Fundraising Success" 2008, May, Vol. 6, No. 5, s. 19 (ABI/INFORM Trade &Industry)
 13. www.gatesfoundation.org. M. Arczewska, A. Krajewski, O nieoczywistych pobudkach, czyli dlaczego bogaci dzielą się majątkiem, "Trzeci Sektor" 2010, nr 22, s. 15.
 14. Fundacje korporacyjne w Polsce. Raport z badań, www.forumdarczyncow.pl/docs/ raport-fundacje-korporacyjne-w-polsce.pdf.
 15. T.R. Hart, ePhilantropy: Using the Internet to Build Suport "International Journal of Nonptrofit and Voluntary Sector Marketing" 2002, Vol. 7, No. 4. s. 353 (ABI/INFORM Global), s. 356.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu