BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krysztopik Martyna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Rudzewicz Adam (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Rola zaufania w gospodarce
The Role of Confidence in the Economy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 74, s. 683-692, tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: marketing w działalności podmiotów rynkowych
Słowa kluczowe
Zaufanie, Gospodarka
Trust, Economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zaufanie to, ogólnie rzecz ujmując, przekonanie i towarzyszące mu często działanie, że można polegać na danej jednostce, która nie podejmie przeciwko nam Ŝadnych niekorzystnych działań. Problematyka zaufania poruszana jest w obrębie wielu dyscyplin naukowych, nabierając szczególnego znaczenia we współczesnym świecie, pełnym ciągłych, nieoczekiwanych zmian oraz zmagającym się z narastającą wszechobecną konkurencją. Celem artykułu jest ukazanie fundamentalnej roli zaufania w funkcjonowaniu gospodarki. Zaufanie, pomimo że decyduje o rozwoju gospodarczym, rzadko jest ujmowane w modelach ekonomicznych, a w statystykach gospodarczych w ogóle nie występuje. Tymczasem jest ono tak istotne, że jego brak stanowi najważniejszą przyczynę ekonomicznej zapaści zarówno podmiotu, jak i całej gospodarki.(abstrakt autora)

Confidence is generally the conviction and often the accompanying action that you can rely on the unit, which shall not take against us any adverse action. The issue of trust is moved across multiple scientific disciplines, took on special significance in the modern world, full of continuous, unexpected changes and struggling with the ever growing competition. This paper aims to show the fundamental role of confidence in the economy. Trust, despite the fact that it determines the economic development, is rarely included in economic models and in economic statistics it does not even exist. Meanwhile, it is so important that its absence is the main cause of economic collapse, of both a single entity and the entire economy.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych, Diffin, Warszawa 2007,
 2. P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wyd. Znak, Kraków 2002,
 3. W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, Zarządzanie zaufaniem. Wybrane problemy, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2009, nr 3
 4. E. Griffin, Podstawy komunikacji społecznej, GWP, Gdańsk 2003,
 5. F. Fukuyama, Zaufanie: kapitał społeczny a droga do dobrobytu. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa- Wrocław 1997,
 6. R. Putnam, Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Wyd. Znak, Kraków 1995
 7. W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych, Wyd. Difin, Warszawa 2007,
 8. P.J. Zak, S. Knack, Trust and Growth, "The Economic Journal" 2001, Vol. 111, No. 470,
 9. J. Sztaudynger, Wzrost gospodarczy a kapitał społeczny, prywatyzacja i inflacja, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005,
 10. S. Knack, P. Keefer, Does Social Capital Have an Economic Payoff? A Cross-Country Investigation, "The Quarterly Journal of Economics" 1997, MIT Press, Vol. 112(4)
 11. P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa. Wyd. Znak, Kraków 2007, s. 243, 263.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu