BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Staniek Zbigniew (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Prywatyzacja w różnych nurtach ekonomii instytucjonalnej. Cz. 1
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2004, z. 48, s. 157-168, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Prywatyzacja, Ekonomia instytucjonalna
Privatisation, Institutional economics
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
W momencie rozpoczęcia procesów przekształceń własnościowych nie istniała teoria prywatyzacji okresu transformacji. Ekonomia tzw. głównego nurtu nie dawała gotowych recept do zastosowania w praktyce. Brakowało również podobnych doświadczeń w gospodarce światowej. Decyzje podejmowano przy braku rozwiniętych propozycji teoretycznych dla polityki prywatyzacyjnej. Powodowało to niejako przymusową adaptację - na grunt gospodarki transformacji - rozwiązań stosowanych w rozwiniętych gospodarkach rynkowych i zgłaszanie propozycji rozwiązań obarczonych dużą niepewnością co do oczekiwanych skutków ich realizacji. W początkowym okresie procesu transformacji w zbyt małym zakresie sięgano do dorobku różnych nurtów ekonomii instytucjonalnej, choć w praktyce transformacji gospodarczej właśnie aspekty instytucjonalne były najsłabszym elementem polityki przekształceń własnościowych. Tymczasem to od rozwiązań instytucjonalnych zależy efektywność wykorzystania danego potencjału wzrostowego. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Alchian A., Demsetz H., Production, Information Costs, and. Economic. Organization., "American Economic Review", No 62/1972.
 2. Barzel Y., Economic analysis of property rights. Cambridge: Univ. Press, 1997.
 3. Coase R., The Nature of the Firm., "Economica", No 4/1937.
 4. Coase R., The problem of social cost., "Journal of Law and Economics", 3, 1, 1960.
 5. De Alessi L., Property Rights, Transaction Costs, and X-Efficiency: An Essay in Economic Theory., "American Economic Review", Vol., 73, No 1/1983.
 6. Hart O., Moore J., Property rights and the nature of the firm., "Journal of Politycal Economy", No 12/1990.
 7. Iwanek M., Wilkin J., Instytucje i instytucjonalizm w ekonomii. Warszawa: Uniw. Warszawski, 1997.
 8. Jensen M., Meckilng W., Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure., "Journal of Financial Economics", No 3/1976.
 9. Kamiński W., Współczesna teoria dobrobytu. Warszawa: PWE, 1980.
 10. Kowalik T., Współczesne systemy ekonomiczne. Powstawanie, ewolucja, kryzys. Warszawa: Wydaw. WSPiZ, Warszawa 2000.
 11. Mitchell R., Agle B., Wood D., Toward a theory of stakeholder : identification and salience: defining the principle of who and what really count., "Academy of Management Review", Vol. 22, No 4/1997.
 12. Noga A., Teoretyczne podstawy przekształceń własnościowych, w: Przekształcenia własnościowe w Polsce (1990-1997). Warszawa: Ministerstwo Skarbu Państwa, 1999.
 13. Raport o stabilności systemu finansowego, red. Gołajewska M., Kokoszczyński R., Polański Z., Warszawa: NBP, 2001.
 14. Staniek Z., Teoretyczne aspekty polskiej prywatyzacji w okresie transformacji., "Monografie i Opracowania", Nr 488/2001.
 15. Trocki M., Analiza interesariuszy. Warszawa: SGH, 2004.
 16. Urbanek P., Nadzór właścicielski a systemy motywowania zarządów spółek, w: Nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego, red. Rudolf S. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1999.
 17. Williamson O. E., Ekonomiczne instytucje kapitalizmu : firmy, rynki, relacje kontraktowe. Warszawa: PWN, 1998.
 18. Wojtyna A., Prywatyzacja w kopntekście transformacji systemowej, w: Raport o przekształceniach własnościowych w 1998 roku, Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu