BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lotko Małgorzata (Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego)
Tytuł
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) - aktualny stan normalizacji
Corporate Social Responsibility - Present State of Standardization
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 74, s. 709-718, rys.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: marketing w działalności podmiotów rynkowych
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu
Corporate Social Responsibility (CSR)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Społeczna odpowiedzialność biznesu jest strategią zarządzania organizacją, która poprzez prowadzenie dialogu społecznego przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw na poziomie globalnym oraz do realizacji założeń zrównoważonego rozwoju. W artykule zaprezentowano ewolucję idei społecznej odpowiedzialności biznesu oraz okoliczności powstania normy ISO 26000. Omówiono takŜe skrótowo jej zawartość i potencjał dla usystematyzowania działań organizacji w omawianym zakresie oraz praktycznej realizacji idei zrównoważonego rozwoju.(abstrakt autora)

Corporate Social Responsibility is a strategy of organization management which contributes to enterprise competitive growth on global level and to realize sustainable development guidelines by running social dialogue. In the paper the evolution of Corporate Social Responsibility idea and circumstances of ISO 26000 standard birth is presented. The content of the standard and its potential for systematizing organizational activities in this area and for practical realization of sustainable development idea are discussed.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. B.R. Kuc, Od zarządzania do przywództwa, Wyd. Menedżerskie PTM, Warszawa 2004.
 2. G. Zwetsloot, From Management Systems to CSR., "Journal of Business Ethics" 2003, No. 44,
 3. Społeczna odpowiedzialność biznesu a bezpieczeństwo i higiena pracy, Materiały Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Luksemburg 2006,
 4. M. Żemigała, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa - budowanie zdrowej, efektywnej organizacji, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007
 5. Społeczna odpowiedzialność biznesu a bezpieczeństwo i higiena pracy, Materiały Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Luksemburg 2006,
 6. http://awcrabb.ae.wroc.pl/docs/csr/material%20dla%20studentow%20csr.pdf.
 7. http://old.fob.org.pl/cms_a/upload/file/broszura_pkn_iso26000.pdf.
 8. ISO 26000 - nareszcie precyzja definicja CSR, www.csrinfo.org/pl/wiadomosci/artykuly/ 2590-iso-26000-nareszcie-precyzyjna-definicja-csr.
 9. http://old.fob.org.pl/cms_a/upload/file/broszura_pkn_iso26000.pdf.
 10. ISO 26000, http://www.odpowiedzialnafirma.pl/o-csr/iso-26000.
 11. http://old.fob.org.pl/cms_a/upload/file/broszura_pkn_iso26000.pdf.
 12. ISO 26000 - nareszcie precyzja definicja CSR, www.csrinfo.org/pl/wiadomosci/artykuly/ 2590-iso-26000-nareszcie-precyzyjna-definicja-csr; www.odpowiedzialnafirma.pl/o-csr/iso- 26000.
 13. D. Jemielniak, A. Koźmiński, Zarządzanie wiedzą, WAiP, Warszawa 2008
 14. http://awcrabb.ae.wroc.pl/docs/csr/material%20dla%20studentow%20csr.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu