BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sołtysik Mariusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa z wykorzystaniem narzędzi CSR
Creation of Enterprise Image with the Use of CSR Instruments
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 74, s. 733-742, tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: marketing w działalności podmiotów rynkowych
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Wizerunek przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo, Kreowanie wartości przedsiębiorstwa
Corporate Social Responsibility (CSR), Company image, Enterprises, Creating company's value
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł stara się zrealizować cel główny, który skupia się wokół związku między społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstwa (CSR) a jego wizerunkiem. Autor zakłada, że podejmowanie określonych działań wpisujących się w koncepcję CSR może przyczynić się do usprawnienia funkcjonowania przedsiębiorstwa, eliminując bądź wpływając na odnajdowanie kompromisów przy rozwiązywaniu bieżących problemów. Świadoma decyzja o podjęciu działań w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu to kolejna cegiełka budująca wizerunek przedsiębiorstwa bądź marki. Firmy dostrzegły, że stosowanie programów społecznych i pozbycie się działań nieetycznych zwiększa zaufanie, które pośrednio może prowadzić do wzrostu zysków.(abstrakt autora)

The paper tries to achieve the main objective, which focuses on the relationship between corporate social responsibility (CSR) and its image. The author assumes that taking certain actions, which are part of the CSR concept, can contribute to improving the functioning of the enterprise by eliminating or affecting the compromises in resolving current problems. Conscious decision to take action under the corporate social responsibility is yet another small action building the company or brand image. Companies have recognized that the use of social programs and getting rid of unethical actions, increases the trust, which indirectly can lead to increased profits..(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. CSR jako narzędzie budowania wizerunku firmy. www.biznesklaster.pl/company/ article/116-csr-jako-narzedzie-budowania-wizerunku-firmy/.
 2. J. Tkaczyk, Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa usługowego. www.epr.pl/ksztalto wanie-wizerunku-przedsiebiorstwa-uslugowego,marka,1321,1.html.
 3. J. Penc, Rynkowy wizerunek firmy, "Marketing Serwis" 1998, nr 4.
 4. A. Paliwoda-Matiolańska, Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, CH Beck, Warszawa 2009,
 5. H. Piekarz, Idea społecznej odpowiedzialności we współczesnym przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 700, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006, s. 64; M. Rybak, Społeczna odpowiedzialność biznesu - idea i rzeczywistość, "Gospodarka Narodowa" 2001, nr 3.
 6. A. Łaszyn, Firma społecznie sympatyczna, "Marketing w Praktyce" 2002, nr 6.
 7. D. Miller, A. Lewicka-Strzałecka, Etyka biznesu gospodarki i zarządzania, Wyd. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Warszawa 1999
 8. L. Zbiegiem-Maciąg, Etyka w zarządzaniu, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 1996,
 9. A. Węgrzecki, Etyczny wymiar przekształceń gospodarczych w Polsce, Oficyna Cracovia, Kraków 1996,
 10. E. Stanberg, Czysty biznes. Etyka biznesu w działaniu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 1998,
 11. J. Marciniak, Regulacje wewnętrzne w przedsiębiorstwach, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007 s. 159.
 12. B. Rok, Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, ARF w Polsce, FOB Warszawa 2004, s. 42.
 13. U. Gołaszewska-Kaczan, Normy Społecznej Odpowiedzialności, w: Koncepcje zarządzania jakością - doświadczenia i perspektywy, red. T. Sikora, Wyd. Naukowe PTTś, Kraków 2008, s. 85.
 14. J. Adamczyk, Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, 2001,
 15. T. Fijał, Czystsza produkcja strategią ekorozwoju przedsiębiorstw, w: Ekologia wyrobów, red. W. Adamczyk, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.
 16. A. Matuszak-Flejszman, Jak skutecznie wdrożyć system zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Poznań 2001.
 17. K.A. Lis, H. Sterniczuk, Nadzór korporacyjny, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2005
 18. A. Demianowicz, Ekoetykietowanie: od genezy do ISO 14020, w: Sterowanie ekorozwojem. Zarządzanie w warunkach ekorozwoju, red. B. Poskrobko, Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok 1998, s. 126.
 19. A. Suliński, Znakowanie ekologiczne, w: Ekologia wyrobów, red. W. Adamczyk, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 2000,
 20. A. Demianowicz, J. Leśniak, P. Znaniecki, Rola ekoetykietowania w zarządzaniu ochroną środowiska, w: Zarządzanie ochroną środowiska w przedsiębiorstwie i gminie, red. B. Poskrobko, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych w Poznaniu, Białystok-Poznań-Ustronie Morskie 1997, s. 90.
 21. T.Gasiński, G. Piskalski, Zrównoważony biznes. Podręcznik dla małych i średnich przedsiębiorstw, Ministerstwo Gospodarki, s. 60.
 22. T. Gasiński, G. Piskalski, ZrównowaŜony biznes. Podręcznik dla małych i średnich przedsiębiorstw, Ministerstwo Gospodarki, www.mg.gov.pl/files/upload/7904/podrecznik.pdf.
 23. Z. Bierzański, Czym jest CSR?, w: Kompendium CSR, Niezależna publikacja Media Planet dystrybuowana z "Gazetą Prawną" z 17 grudnia 2008, http://doc.mediaplanet.com/projects/ papers/CSREditionPoland.pdf,
 24. A. Paliwoda-Matiolańska, Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, CH Beck, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu