BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wilk Iwona (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Społeczna odpowiedzialność biznesu a proekologiczna działalność przedsiębiorstwa na rynku
Corporate Social Responsibility and the Ecological Market Activity of the Company
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 74, s. 743-757
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: marketing w działalności podmiotów rynkowych
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Przedsiębiorstwo, Rynek
Corporate Social Responsibility (CSR), Enterprises, Market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Odpowiedzią przedsiębiorstw na wyzwania zrównoważonego rozwoju powinno być realizowanie przez nie w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu takiej działalności rynkowej, która przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego. Aby jednak jej efekt mógł utrzymywać się w dłuższym okresie, przedsiębiorstwa powinny realizować kompleksowe i spójne działania w obszarze marketingu ekologicznego(abstrakt autora)

The response of the company to the challenges of sustainable development should be such market activity within corporate social responsibility that will contribute to the protection of environment. However, to provide lasting effects of this activity, companies should implement comprehensive and coherent actions within the environmental marketing.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. B. Piontek, Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski, PWN, Warszawa 2002,
 2. J. Pezzey, Sustainability: an interdisciplinary guide, The Whitehorse Press, Cambridge 1992,
 3. K. Peattie, Sustainable marketing: marketing re-thought, re-mixed and re-tooled, w: Critical marketing defining the field, red. M. Saren, P. Maclaran, C. Goulding, R. Elliot, A. Shankar, M. Catteral, Butterworth Heinemann, Berkshire 2006, s. 192-210.
 4. T. Gasiński, G. Piskalski, Zrównoważony biznes. Podręcznik dla małych i średnich przedsiębiorstw, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009,
 5. 10 zasad Global Compact, http://globalcompact.org.pl/pol/Global-Compact/10-Zasad-GC.
 6. Green paper - Promoting a European framework for corporate social responsibility http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en& type_doc=COMfinal&an_doc=2001&nu_doc=366.
 7. B. Rok, Społeczna odpowiedzialność biznesu w kontekście przemian rynkowych, w: Zarządzanie zasobami ludzkimi, teraźniejszość i przyszłość, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa 2006, s. 303.
 8. B. Rok, Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004,
 9. A. Paliwoda-Matiolańska, Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, C.H. Beck, Warszawa 2009,
 10. D. Birch, Corporate Social Responsibility: some key theoretical issues and concepts for new ways of doing business, "Journal of New Business Ideas and Trends" 2003, No. 1, s. 1-19.
 11. Kodeks etyki dla przedsiębiorców www.kig.pl/index.php/Kodeks-etyki-dla-przedsiebiorcow.
 12. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Raport z badania działalności firm należących do Klubu Partnera Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, red. L. Wojtasiewicz, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań 2008,
 13. E. Parsons, P. MacLaran, Contemporary issues in marketing and consumer behavior, Butterworth- Heinemann, Oxford 2009,
 14. D. Crowther, A. Gueler, Corporate social responsibility http://bookboon.com/pl/ student/organisation/defining-corporate-social-responsibility.
 15. J. Adamczyk, Marketing. Doświadczenia i trendy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2007,
 16. B. Rok, Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004,
 17. Kodeks etyki dla przedsiębiorców, www.kig.pl/index.php/Kodeks-etyki-dla-przedsiebiorcow.
 18. P. Kotler, V. Wong, J. Saunders, G. Armstrong, Principles of Marketing. Fourth European edition, Pearson/Prentice Hall, Harlow 2005,
 19. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Raport z badania działalności firm należących do Klubu Partnera Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, red. L. Wojtasiewicz, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań 2008,
 20. K. Peattie, Environmental marketing management, meeting the green challenge, Pitman Publishing 1995,
 21. M.J. Polonsky, P.J. Rosenberg, Reevaluating green marketing: a strategic approach, "Business Horizons" 2001, No. 9-10,
 22. A. Menon, A. Menon, Enviropreneurial marketing strategy: the emergence of corporate environmentalism as marketing strategy, "Journal of Marketing" 1997, No. 1,
 23. A. Prakash, Green marketing, public policy and managerial strategies, "Business Strategy and the Environment" 2002, nr 11,
 24. Marketing. Podstawy i kontrowersje, red. W. śurawik, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005,
 25. Marketing. Doświadczenia i trendy, red. J. Adamczyk, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2007,
 26. K. Peattie, A. Crane, Green marketing: legend, myth, farce or prophesy?, "Qualitative Market Research An International Journal" 2005, No. 8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu