BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Witek Lucyna (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Tytuł
Wpływ ekologicznych funkcji opakowań na zachowania konsumentów
Influence of the Ecological Functions of Packages on Consumer Behavior
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 74, s. 759-770
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: marketing w działalności podmiotów rynkowych
Słowa kluczowe
Ekologia, Opakowania, Zachowania konsumenta
Ecology, Packaging, Consumer behaviour
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule scharakteryzowano rolę opakowania w procesie dokonywania zakupu. Szczególną uwagę zwrócono na funkcje ekologiczne opakowań oraz podjęto próbę odpowiedzi, w jakim stopniu konsumenci zwracają uwagę na funkcje ekologiczne opakowań oraz jaki jest ich sposób postępowania z opakowaniami w fazie pokonsumpcyjnej.(abstrakt autora)

In this paper the packages role in the purchase process is described. The main attention is focused on the ecological functions of packages. The attempt to evaluate the level of impact of ecological functions of packages on consumer behaviors is made as well as the consumer behavior in the post-purchase stage.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z 11 maja 2004 r., DzU nr 63, poz. 639
 2. A. Walden-Kozłowska, Towaroznawcze aspekty badania i oceny wartości promocyjnej opakowań jednostkowych towarów powszechnego użytku, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005,
 3. M. Lisińska-Kuśnierz, Postęp techniczny w opakowalnictwie, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 2003,
 4. M. Cichoń, Opakowanie w towaroznawstwie, marketingu i ekologii, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 1996,
 5. A. Limański, K. Śliwińska, Marketingowe wyposażenie produktu, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Skrypty uczelniane, Katowice 1994,
 6. S. Sudoł, J. Szymczak, M. Haffer, Marketingowe testowanie produktów, PWE, Warszawa 2000,
 7. J.Altkorn, Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków 1996,
 8. C. F. Hales, Opakowanie jako instrument marketingu, PWE, Warszawa 1999,
 9. Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & Ska, Warszawa 1994,
 10. H. śakowska, Nowe regulacje dotyczące opakowań i odpadów opakowaniowych, STO, Bielsko- Biała 2003,
 11. M. Lisińska-Kuśnierz, M. Ucherek, Podstawy opakowalnictwa towarów, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 2004
 12. S. Jakowski, Kierunki rozwoju przemysłu opakowaniowego w Polsce, "Opakowanie" 2005, nr 4
 13. L. Witek, Z ekologiczną gwarancją, "Ekoprofit", 2004, nr 3,
 14. B. Czerniawski, Deklaracje ekologiczne oraz formy ich prezentowania, "Opakowanie", 2002, nr 5,
 15. H. Żakowska, Znakowanie opakowań związane z ochroną środowiska, "Opakowanie" 2002, nr 7
 16. J. Leśniak, Ekologiczne znaki towarowe w ochronie środowiska przyrodniczego, "Ekonomia i Środowisko" 2000, nr 19
 17. W. Łuczka-Bakuła, Rynek Żywności ekologicznej, PWE, Warszawa 2007
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu