BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kleinhanss Werner (Thünen-Institute für Betriebswirtschaft Brunszwik, Niemcy)
Tytuł
Konkurencyjność głównych typów gospodarstw rolniczych w Niemczech
Competitiveness of the Major Types of Agricultural Holdings in Germany
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2015, nr 1, s. 25-41, rys., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Konkurencyjność, Typologia
Arable farm, Competitiveness, Typology
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Niemcy
Germany
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących konkurencyjności gospodarstw rolniczych w Niemczech objętych systemem FADN w latach 2004/2005- 2012/2013. Oceny konkurencyjności przeprowadzono przy zastosowaniu wskaźnika konkurencyjności CI, określonego stosunkiem dochodu z gospodarstwa rolnego do kosztów alternatywnych własnych czynników produkcji oraz kategorią dochodu z zarządzania, będącego różnicą między dochodem z gospodarstwa a kosztami alternatywnymi własnych czynników produkcji. Oceny dokonano z uwzględnieniem głównych typów rolniczych gospodarstw, ich form prawnych i regionów. Wykazano, że 40-50% gospodarstw niemieckich objętych badaniem było zdolnych do rozwoju, czyli były konkurencyjne. Najkorzystniej prezentowały się gospodarstwa nastawione na produkcję roślinną, następnie gospodarstwa mleczne, a najmniej korzystnie gospodarstwa trzodowe i mieszane.(abstrakt oryginalny)

The paper presents findings of the research on competitiveness of agricultural holdings covered by FADN in Germany in 2004/2005 and 2012/2013. Their competitiveness was assessed with the use of the CI (Competitiveness Index), determined by the rate of income from an agricultural holding to alternative costs of own means of production, and the management income category which represents the difference between the income from an agricultural holding and alternative costs of own means of production. The competitiveness assessment takes account of the major types of agricultural holdings, their legal forms and regions. The research showed that 40%-50% of the German agricultural holdings covered by the research was able to develop, i.e. was competitive. The best were the results of agricultural holdings targeted at crop production, followed by dairy farms, and the worst - pig and mixed holdings.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gallardo R., Ramos F., Ramos, E.: The farm strategy approach towards competitiveness under the CAP Reforms. The Case of Andalusia in Southern Spain. European Association of Agricultural Economists Congress, 2001, http://ecsocman.hse.ru/data /087/640/1219/012-151-x20r.x20gallardox2cx20f.x20ramosx2cx20e.x20ramos.pdf
  2. Depperu D., Cerrato D.: Analyzing international competitiveness at the firm level: concepts and measures, 2010, http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDAQ FjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Fpublication%2F228681715_Analyzing_international_competitiveness_at_the_firm_level_concepts_and_measures% 2Flinks%2F02e7e52031fae57208000000&ei=1NNYVMWPBILT7Qa-noGQAQ &usg=AFQjCNFfnn_CJNs1pN9Dbk5gXVBS-bhgvA&bvm=bv.78677474,d.ZGU
  3. Józwiak W., Sobierajewska J., Zieliński M.: Changes in the number of farms with competitive ability run by natural persons [w:] Achievements and challenges in the food sec tor and rural areas during the 10 years after enlargement (Kowalski et al.). Institute of Agricultural and Food Economics, Warszawa 2014.
  4. Latruffe L: Competitiveness. Productivity and efficiency in the agricultural and agri-food sectors. OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers, no. 30, OEDC Publishing, 2010. http://dx.doi.org/10.1787/5km91nkdt6d6-en.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/00441600.1146869
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu