BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krupski Rafał (Politechnika Częstochowska), Osyra Monika (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Badanie użyteczności zasobów niematerialnych w wyodrębnionych obszarach aktywności przedsiębiorstw
Research of Usability of Intangible Resources in Distinguished Activities Areas of Firm
Źródło
Przegląd Organizacji, 2014, nr 8, s. 4-8, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Zasoby przedsiębiorstwa, Zasoby niematerialne, Badania empiryczne, Wyniki badań
Enterprise resources, Intangible assets, Empirical researches, Research results
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie: jakie zasoby niematerialne i w jakich kontekstach powinny być podstawą budowy strategii zasobowej zarządzania strategicznego? Odpowiedź uzyskano w badaniach empirycznych dotyczących użyteczności zasobów. Z badań wynika, że najbardziej użytecznym rodzajem z grupy zasobów niematerialnych są zasoby wiedzy. Użyteczność identyfikowano w kontekście czternastu wytypowanych rodzajach aktywności. Badania zostały przeprowadzone wśród przedstawicieli zarządu lub wyższej kadry menedżerskiej ze 167 firm, a użyteczność zasobów niematerialnych była obliczana na podstawie formuły zaproponowanej przez T. Gospodarka. (abstrakt oryginalny)

This article aims to answer the question: what intangible resources and in what contexts should be the basis for the construction of a resource strategy of strategic management? To obtain the answer, the authors conducted empirical studies concerning the usability of resources. Research results indicate that the most useful intangible resources are knowledge resources. Usability was identified in the context of the fourteen selected companies activity areas. The research was conducted among representatives of the boards or senior managers from 167 companies and usability of intangible resources was calculated on the basis of formula developed by T. Gospodarek. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. BARNEY J., Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, "Journal of Management" 1991, Vol. 17, No. 1.
 2. BARNEY J., KETCHEN D.J. JR., WRIGHT M., The Future of Resource - based theory: Revitalisation or Decline? "Journal of Management" 2011, Vol. 37.
 3. BRATNICKI M., Dylematy i pułapki współczesnego zarządzania,, Wydawnictwo Gnome, Katowice 2001.
 4. DE WIT В., MEYER R., Strategy: Process, Content, Context. An International Perspective, International Thomson Business Press, London 1998.
 5. DE WIT В., MEYER R., Synteza strategii, PWE, Warszawa 2007.
 6. GŁUSZEK E., Zarządzanie zasobami niematerialnymi, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 7. GOSPODAREK Т., Modelowanie w naukach o zarządzaniu oparte na metodzie programów badawczych i formalizmie reprezentatywnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 8. HALL R., A Framework Linking Intangible Resources and Capabilities to Sustainable Competitive Advantage, "Strategic Management Journal" 1993, Vol. 14.
 9. LICHTARSKI J., O współczesnych orientacjach w teorii i praktyce zarządzania przedsiębiorstwami, [w:] LICHTARSKI J. (red.), Kierunki i dylematy rozwoju nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 10. MOLLOY J., CHADWICK С., PLOYHART R., GOLDEN S., Making Intangibles "Tangible": A Multidisciplinary Critique and Validation Framework, "Journal of Management" 2011, Vol. 37, No. 5.
 11. OBŁÓJ K., Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2007.
 12. WERNERFELT В., A Resource-Based View of the Firm, "Strategic Management Journal" 1984, Vol. 5, No. 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu