BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kiełtyka Leszek (Politechnika Częstochowska), Krawczyk Aleksandra (Piuma Reklama)
Tytuł
Etapy procedowania przy wdrażaniu systemu oceny zawodowej pracowników w koncernie produkującym artykuły spożywcze
The Implementation Stages of Professional Employee Assessment System in the Food Production Company
Źródło
Przegląd Organizacji, 2014, nr 8, s. 27-35, rys., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł spożywczy, Koncerny, Ocena pracowników, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Ewaluacja, Badania ankietowe, Wyniki badań
Food industry, Concerns, Employee appraisal, Human Resources Management (HRM), Evaluation, Questionnaire survey, Research results
Uwagi
summ.
Abstrakt
System ocen okresowych jest jednym z najistotniejszych filarów polityki zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Na wynikach ocen oparta jest cała polityka personalna, ścieżki kariery, wynagrodzenia, awanse oraz zwolnienia. Zasadniczym celem publikacji jest przedstawienie - na przykładzie koncernu spożywczego - przebiegu procedowania podczas wdrażania systemu ocen skuteczności zawodowej osób zatrudnionych na różnych szczeblach zakładu produkcyjnego. Sygnalnie przedstawione zostały badania ewaluacyjne nad procedurą oceny. (abstrakt oryginalny)

The performance review system is the core base of enterprise human resources management policies. It results in personnel strategy, individual career paths, wages, promotions and dismissals. The main goal of this paper is to present, using a food company example, the implementation of professional effectiveness rating system among workers employed at different levels in production company. The evaluation research of rating procedure is shortly characterized. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. BAŃKA W., Zarządzanie personelem - teoria i praktyka, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2001.
 2. JAMKA В., Potencjał ludzki w rozwoju przedsiębiorczości indywidualnej i korporacyjnej, Difin, Warszawa 2012.
 3. KIEŁTYKA L., Metody organizacji i zarządzania zorientowane na wiedzę. Wiedza w epistemologii organizacji, "Spektrum" 2013, nr 3-4.
 4. KOSTERA M., Zarządzanie personelem, Wydanie II, PWE, Warszawa 2010.
 5. KOZŁOWSKI W., Zarządzanie motywacją pracowników, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2009.
 6. LUDWICZYŃSKI A., Ocenianie pracowników, [w:] KRÓL H., LUDWICZYŃSKI A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, tworzenie kapitału ludzkiego w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 7. ŁUCEWICZ J., Oceny pracownicze, [w:] LISTWAN Т., Zarządzanie kadrami. Podstawy teoretyczne i ćwiczenia, Wydawnictwo Akademii Ekonomiczne) we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 8. POCZTOWSKI A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, Antykwa, Kraków 1998.
 9. POCZTOWSKI A., URBANIAK В., Praktyka zzl w polskich przedsiębiorstwach, [w:] BORKOWSKA S. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce. Przyszłość, teraźniejszość, przyszłość, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 10. RATYŃSKI W., Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania, C.H. Beck, Warszawa 2005.
 11. SIDOR-RZĄDKOWSKA M., Zarządzanie personelem w małej firmie, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010
 12. . [12] SITKO-LUTEK A., Kompetencje menedżerskie i kultura organizacyjna a luka kompetencyjna, [w:] SITKO-LUTEK A. (red.), Polskie firmy wobec globalizacji. Luka kompetencyjna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 13. STONER J.A.F., WANKEL CH., Kierowanie, PWE, Warszawa 1996.
 14. WRZALIK A., Zastosowanie wybranych rozwiązań informatycznych w procesie rekrutacji i selekcji personelu, "Przegląd Organizacji" 2013, nr 9(884).
 15. ZBIEGIEŃ-MACIĄG L., Marketing personalny, czyli jak zarządzać pracownikami w firmie, Wydawnictwo Business Press, Warszawa 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu