BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kawałko Bogdan (Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego)
Tytuł
Od czego zależą rozwój i dobre zarządzanie w regionie? : wyniki badań jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubelskim
Źródło
Barometr Regionalny, 2009, nr 2(16), s. 85-94, rys., tab., bibliogr. 2 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Polityka regionalna, Samorząd terytorialny, Badania ankietowe
Regional development, Regional policy, Local government, Questionnaire survey
Kraj/Region
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstrakt
Aktualnie w Polsce trwają prace nad określeniem kierunków nowej polityki regionalnej. Również samorząd województwa lubelskiego przygotowuje się do podjęcia prac nad przygotowaniem strategii rozwoju województwa na Nową Perspektywę Finansową po 2013 r. Podstawą do dyskusji na poziomie województwa lubelskiego jest konieczność zbudowania modelu zintegrowanego programowania rozwoju regionu. Zakłada on współpracę z kluczowymi partnerami w regionie zarówno na etapie planowania, jak i wdrażania oraz monitorowania dokumentów strategicznych. Takie podejście ma za zadanie uzyskanie konsensusu i większej identyfikacji różnych partnerów z opracowywaną strategią regionalną i jest zgodne z coraz bardziej powszechną ideą wieloszczeblowego zarządzania. Porozumienie osiągnięte w trakcie opracowania strategii wzmocni również koordynację działań różnych szczebli (gmin, powiatów, szczebla regionalnego oraz centralnego), jak i różnych instytucji na danym poziomie. Efektem takiego działania będzie większa efektywność i synergia prowadzonych działań. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kawałko B. (2009): Stan oraz wnioski z realizacji "Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020". Potencjały rozwoju oraz założenia i przesłanki dla nowej perspektywy rozwoju Lubelszczyzny po 2013 r. (maszynopis). Materiał z konferencji pt. "Strategiczne kierunki rozwoju województwa lubelskiego wobec nowych wyzwań", Lublin 6 VII 2009 r.
  2. Boni M. (2007): Warunki rozwoju Polski Wschodniej w perspektywie 2020, Kapitał ludzki, kapitał społeczny a wyzwania rynku pracy na obszarach Polski Wschodniej, marzec 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9398
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu