BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Walery Maria (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Studium zarządzania systemem gospodarki odpadami medycznymi w aspekcie ekonomicznym
An Economic Study of the Medical Waste Management System
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2013, nr 2 (45), s. 41-50, rys., tab.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Odpady medyczne, Systemy zarządzania, Optymalizacja
Medical waste, Management system, Optimalization
Uwagi
summ.; Artykuł powstał w ramach realizacji pracy S/WBiIŚ/02/2011 finansowanej przez KBN.
Kraj/Region
Województwo podlaskie
Podlaskie Voivodship
Abstrakt
Systemy gospodarki odpadami medycznymi są układami dynamicznymi, charakteryzującymi się zmianami ich parametrów w czasie. Stąd konieczność cyklicznej aktualizacji Planów gospodarki odpadami, zintegrowanych z Programami ochrony środowiska, uwzględniających między innymi wpływ czynników środowiskowych, demograficznych i gospodarczych na zmianę parametrów systemu. Konieczność szczegółowego opracowania planu, a w szczególności wariantowych rozwiązań systemowych, wiąże się z przetwarzaniem dużej ilości danych identyfikujących i charakteryzujących jednoznacznie analizowane procesy elementarne, czyli pozyskiwanie i gromadzenie, transport, przetwarzanie oraz unieszkodliwianie odpadów na wybranym obszarze. Badania operacyjne powinny być wykonywane przy podejmowaniu optymalnych decyzji związanych z funkcjonowaniem istniejących bądź nowo projektowanych systemów gospodarki odpadami. Są one wykorzystywane w celu rozwiązania zagadnień organizacyjnych gospodarki odpadami z uwzględnieniem lokalnych różnic w rozwoju techniki i technologii przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów. Kluczowym elementem badań operacyjnych jest prezentacja poszczególnych wariantów systemu oraz wybór optymalnego rozwiązania przy minimalizacji kosztów eksploatacyjnych i nakładów inwestycyjnych.(fragment tekstu)

The paper presents a dynamic version of the medical waste management system model which allows designing the most economically eff ective medical wastes disposal and utilization model. This paper describes the optimization studies which aim to analyze the capacity constraints of four medical waste incinerators on value of the economic effi ciency indicator 1(h). The studies were conducted on the basis of an example of medical waste management system analysis in the Podlaskie Region.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. O. Apaydin, M.T. Gonullu, Route optimization for solid waste collection: Trabzon (Turkey) case study, "Global Nest Journal" 2007 t. 9, nr 1, s. 6-11
 2. M. Askarian, P. Heidarpoor, O. Assadian, A total quality management approach to healthcare waste management in Namazi Hospital, Iran, "Waste Management" 2010 t. 30, s. 2321-2326
 3. M. Chaerul, M. Tanaka, A.V. Shekdar, A system dynamics approach for hospital waste management, "Waste Management" 2008 t. 28, s. 442-449
 4. K. Gaska, Analiza systemów gospodarki odpadami medycznymi z wykorzystaniem rachunku ekonomicznego, t. 6, Paliwa z odpadów, Wyd. Helion, Gliwice 2007
 5. M. Walery, Systemowe rozwiązanie gospodarki odpadami medycznymi na przykładzie województwa podlaskiego, dysertacja, Politechnika Białostocka, Białystok 2009.
 6. E. Ignasiak, Badania operacyjne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001;
 7. K. Kukuła, Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2011
 8. M. Siudak, Badania operacyjne, Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012.
 9. S. Biedugnis, J. Cholewiński, Program do wyboru optymalnego wariantu gospodarki odpadami w skali regionu, "Biuletyn IGPiK" 1987 nr 10, s. 34-39
 10. S. Biedugnis, J. Cholewiński, Optymalizacja gospodarki odpadami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1992
 11. S. Biedugnis, P. Podwójci, M. Smolarkiewicz, Regional optymalizing Model for Systems of Municipal Waste Disposal and Utilization Model for Systems of Municipal Waste Disposal and Utilization in dynamic Contest. Materiały XXII Międzynarodowego Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika AQUA 2001, Płock 2001, s. 34-39
 12. S. Biedugnis, P. Podwójci, M. Smolarkiewicz, Optymalizacja gospodarką odpadami komunalnymi w skali mikro- i makroregionalnej, Wyd. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa 2003.
 13. P. Podwójci, Modele optymalizacyjne systemów wywozu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na przykładzie regionu płockiego, dysertacja, Politechnika Warszawska, Warszawa 2000
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu