BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Myrzahmetov Menlibai M (The Kazakh National Technical University after K.I. Satpayev, Kazakhstan), Kudzhibaeva Gulnar (The Kazakh National Technical University after K.I. Satpayev, Kazakhstan)
Tytuł
Hydroecological Bases of the Interstate Agreement on Rational Use and Protection of Water Resources of the Ile Watershed (the Republic of Kazakhstan)
Hydroekologiczne aspekty międzypaństwowego porozumienia o racjonalnym użytkowaniu i ochronie zasobów wodnych działu rzeki Ili (Kazachstan)
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2013, nr 2 (45), s. 59-69, rys.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Zasoby wodne, Zarządzanie zasobami wodnymi
Water resources, Management of water resources
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Jezioro Balkash, Rzeka Ili, Kazachstan
Kazakhstan
Abstrakt
Wnioski płynące z obserwacji ekologicznego ogólnokrajowego interesu Chin i Kazachstanu oraz Koordynacja wspólnych działań na rzecz ochrony przyrody stwarzają możliwość wypracowania zrównoważonego rozwoju i racjonalnego zarządzania środowiskiem przyrodniczym. Ta droga prowadzi do zaspokojenia interesu samych odbiorców wody z zasobów dorzecza i jeziora Balkash.(abstrakt oryginalny)

The principles of development of scientific and methodical provisions of schemes of complex use and protection of water resources of river ecosystems, and also recommendations about justification of the standard list of actions about protection and rational use of their water resources have the features for considered types and types of the rivers. Therefore the greatest interest is represented by the rivers which drain is formed in the territory of RK, protected in various climatic zones of Kazakhstan and falling into trailer reservoirs. In this regard for an exception of an aggravation of the problems connected with ecological disruption in river ecosystems and adjacent to them reservoirs, and also improvement of a control system by water resources were developed a number of scientific and methodological bases of environmental management in drainless pools of the South of Kazakhstan(fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. А. Bohnet, Е. Giese, Gang Zeng, Die autonome Region Xinjiang (VR China) - Eine ordnungspolitische Studie, Schriften 72, Lit Verlag Műnster, Hamburg London 1999.
  2. N.K. Kipchakbekov, Zh.E. Baygisiev, A.A. Tursunov, I.M. Malkovsky, The system analysis of Ili- Balkhash problem and the concept of equilibrium wildlife management, Problems of complex use of water resources of Ili-Balkhash pool., Collection of scientific articles, Almaty: Prod., 1985, р. 3-16.
  3. N.K. Kipchakbekov, Zh.E. Baygisiev, A.A. Tursunov, I.M. Malkovsky, The system analysis of Ili- Balkhash problem and the concept of equilibrium wildlife management, Problems of complex use of water resources of Ili-Balkhash pool., Collection of scientific articles, Almaty: Prod., 1985, р. 3-16
  4. B. T Zhumagulov, I.M. Malkovskij, A.R.Medeu, Water resources as the factor of national safety of Republic Kazakhstan, Water resources of the Central Asia, Materials of scientifically- practical conference devoted 10 - Singular MKVK, February, p. 20-22, Almaty 2002, With. 180-186.
  5. I.M. Malkovsky, To a substantiation of the concept of management of a hydrological mode of the lake Balkhash, Geographical problems Or - Balkhash pool., Almaty: Science, 1993, With. 19-31.
  6. A.K. Zaurbek, Scientific of a basis of rational use and protection of water resources of a river basin, Taraz:TarGU of M.H.Dulati. Dzhambul, 1998
  7. I.A. Abdrasulov, Works of the international scientificallypractical conference "Architecture, design and building in the conditions of high mountains". 27-28 April, Bishkek - Bishkek, КRSU 2012, S.271-275.
  8. H.D. Dostai, Management a hydroecosystem of pool of lake Balkash, Almaty 2009
  9. K. Zhanymhan, Materials of scientifically-practical conference devoted - Almaty, 2012. - With. 114-116.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu