BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jeż-Walkowiak Joanna (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Wymagania stawiane materiałom filtracyjnym
Requirements for Filtration Materials
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2013, nr 2 (45), s. 70-82
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Woda, Normalizacja
Water, Normalization
Uwagi
summ.
Abstrakt
W większości wysokoefektywnych systemów uzdatniania wody powierzchniowej filtracja pospieszna występuje po procesie koagulacji i sedymentacji oraz przed chemicznym utlenianiem i adsorpcją. W systemach uzdatniania wody podziemnej proces filtracji pospiesznej występuje najczęściej po napowietrzeniu wody, a podstawowym celem filtracji jest wówczas odżelazianie i odmanganianie we właściwie dobranych złożach filtracyjnych, w których zachodzą procesy katalitycznego heterogenicznego utleniania tych domieszek.(fragment tekstu)

In the paper the requirements for fi ltration materials used for water production are presented. The issue was described according to Polish and European standards. The physical and chemical parameters of materials are presented as well as issues related to transport and fi lter operation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Water quality and treatment, American Water Works Association, McGraw-Hill, Inc., 1990
  2. Water Treatment Plant Design, American Water Works Association, McGraw-Hill Publishing Company, New York 1990.
  3. J. Jeż-Walkowiak, Z. Dymaczewski, Effectiveness of oxidative filter materials for manganese removal from groundwater, "Journal of Water Supply: research and technology-AQUA" 2012 t. 61, nr 6 s. 364-371
  4. M.M. Sozański i in., Wodociągi i kanalizacja w Polsce - tradycja i współczesność, Polska Fundacja Ochrony Zasobów Wodnych, Poznań-Bydgoszcz 2002
  5. M.M. Sozański, K. Olańczuk- Neyman, Stan i perspektywy rozwojowe technologii uzdatniania wody jako współczesnej dyscypliny nauki, "Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN" t. 9, Lublin 2002
  6. M.M. Sozański, P.M. Huck, Badania doświadczalne w rozwoju technologii uzdatniania wód, "Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN" t. 42, Lublin 2007
  7. Z. Glinicki, Z. Heidrich, Urządzenia do uzdatniania wody. Zasady projektowania i przykłady obliczeń, Arkady, Warszawa 1987
  8. A.L. Kowal, M. Świderska-Bróż, Oczyszczanie wody, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu