BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Augustyńska-Prejsnar Anna (Uniwersytet Rzeszowski), Ormian Małgorzata (Uniwersytet Rzeszowski), Gajdek Grażyna (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Wybory rynkowe mięsa kurcząt brojlerów w opinii studentów
Market Choices for Broiler Chicken Meat in the Opinion
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2014, z. 3 (33), s. 5-13, tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Mięso drobiowe, Badanie preferencji konsumenckich, Studenci, Preferencje konsumenta
Poultry meat, Consumer preferences research, Students, Consumer preferences
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono czynniki warunkujące potrzebę dokonania zakupu, powody wyborów rynkowych i częstość spożywania mięsa kurcząt brojlerów. W opinii studentów potrzebę dokonania zakupu mięsa z kurcząt brojlerów najczęściej warunkowały odczucie braku produktu, a także aktualna promocja. Niska cena mięsa i łatwość przyrządzania potraw były głównym powodem wyboru mięsa. Badani studenci wskazali, że najczęściej spożywają filet z piersi kurcząt bez skóry. (abstrakt oryginalny)

Recently there has, been growing a increase in consumption of poultry meat in Poland. The most important material for slaughter poultry are broilers. Among factors that influence rising demand for poultry meat are: low price, availability of raw materials and promotional campaigns of safe nutrition. Its nutritional and sensory value makes it a choice product. University students are a specific group that has aroused the interest of nutritionists. The students' lifestyle is characterised by high active social life and intense responsibilities, which ought to be augmented with a carefully chosen diet. The youth do not only have significant impact on the family purchasing decisions but display a strong purchasing power due to financial resources at their disposal and would in the future become mature and rational consumers. The article lists factors that determine purchasing needs, reasons for choice of markets and the consumption frequency of broiler meat. The feeling of lack of other products coupled with current sales promotions were, in the opinion of the students surveyed, often responsible for the decision to purchase of broiler chicken meat. Low price and the ease of preparation were also key reasons for the choice of this meat product. Responding students noted that skinless chicken breast fillet was most commonly consumed. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowy T., Kubiak M., 2012. Walory odżywcze mięsa drobiowego. Gospod. Mięs. 3, 24-26.
 2. Budżety gospodarstw domowych w 2012. 2013. GUS, Warszawa.
 3. Górecka D., Czarnocińska J., Idzikowski M., Kowalec J., 2009. Postawy osób dorosłych wobec żywności funkcjonalnej w zależności od wieku i płci. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 4 (65), 320-326.
 4. Górska-Warsewicz H., 2007. Żywność wygodna w sektorze mięsnym. Przem. Spoż. 4, 36-37.
 5. Grzybowska-Brzezińska M. 2010. Uwarunkowania zmian zachowań konsumentów na rynku żywności. Zesz. Nauk. Uniwersytetu Szczecińskiego, Probl. Zarz. Finan. Mark. 609, 16, 309-320.
 6. Kicińska J., 2009. Psychologiczno-społeczne determinanty zachowań młodych nabywców na rynku dóbr konsumpcyjnych. J. Agribus. Rural Dev. 4 (14), 85-94.
 7. Lesiów T., 2003. Stan polskich badań na temat wartości odżywczej mięsa drobiowego. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 4 (37), Supl., 230-241.
 8. Makała H., 2004. Konsumenci na rynku żywności. Przem. Spoż. 7, 14-23.
 9. Myszkowska-Ryciak J., Kraśniewska A., Harton A., Gajewska D., 2011. Porównanie wybranych zachowań żywieniowych studentek Akademii Wychowania Fizycznego i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Probl. Hig. Epidemiol. 92 (4), 931-934.
 10. Nowak M., Trziszka T., 2010. Zachowania konsumentów na rynku mięsa drobiowego. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 1 (68), 114-120.
 11. Połom A., Baryłko-Pikielna N., 2004. Analiza czynników decydujących o preferencjach polskich konsumentów mięsa wieprzowego. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 3 (40), 7-23
 12. Smolińska T., Kopeć W., 2009. Przetwórstwo mięsa drobiu - podstawy biologiczne i technologiczne. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław.
 13. Świetlik K., 2011. Polscy konsumenci polubili drób. Pol. Drobiar. 8, 6-10.
 14. Świetlik K., 2014 a. Produkcja, ceny i konsumpcja drobiu w 2013 roku. Cz. 1. Pol. Drobiar. 7, 37-40.
 15. Świetlik K., 2014 b. Produkcja, ceny i konsumpcja drobiu w 2013 roku. Cz. 2. Pol. Drobiar. 8, 16-18.
 16. Szczęsna T., Wojtała M., Waszkowiak K., 2005. Wpływ wiedzy żywieniowej, edukacji oraz sytuacji materialnej na preferencje pokarmowe i zachowanie żywieniowe studentów Akademii Rolniczej zamieszkałych w akademiku. Probl. Hig. Epidemiol. 86 (1), 30-35.
 17. Szwacka J., 2007. Kierunki zmian na rynku żywnościowym w Polsce. Zesz. Nauk. SGGW, Ekon. Org. Gospod. Żywn. 62, 81-95.
 18. Szwacka-Mokrzycka J., 2013. Tendencje rozwojowe popytu i podaży żywności w Polsce. Wyd. SGGW, Warszawa.
 19. Szwacka-Salmonowicz J., 2003. Zmiany zachowań nabywców jako determinanta kształtowania strategii segmentacyjnych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce. Wyd. SGGW, Warszawa.
 20. Zdanowska-Sąsiadek Ż., Michalczuk M., Marcinkowska-Lesiak M., Damaziak K., 2013. Czynniki kształtujące cechy sensoryczne mięsa drobiowego. Bromt. Chem. Toksykol. 46, 3, 344-353.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu