BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cieślik Ewa (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie; Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach), Cieślik Jerzy (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Wasilewski Piotr (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach), Turcza Kinga (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Siembida Agnieszka (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Ocena jakości usług gastronomicznych jako czynnik zwiększający zaufanie konsumentów
Evaluation of Quality Catering Services as a Factor
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2014, z. 3 (33), s. 15-24, tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Zaufanie, Konsumencka ocena jakości, Usługi, Gastronomia
Trust, Consumers' quality assessment, Services, Gastronomy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań była ocena wpływu jakości usług gastronomicznych na przyrost zaufania konsumentów. Podstawą analizy były wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród 200 mieszkańców miasta powiatowego województwa śląskiego, zróżnicowanych pod względem płci, wieku oraz statusu zawodowego. Narzędzie badawcze stanowił autorski kwestionariusz ankiety. Zakres badań obejmował jakość usług gastronomicznych, w tym obsługi klienta, a także poziom zadowolenia klienta i poznanie powodów korzystania z usług gastronomicznych. Uzyskane wyniki wykazały ścisłą korelację między jakością usług gastronomicznych (czystość lokalu, wystrój wnętrza, wygląd/higiena obsługi) a zadowoleniem klienta. Stwierdzono, iż większość respondentów rzadko korzysta z usług gastronomicznych, przy czym wybierali oni najczęściej niedrogie zakłady typu fast food. Wybierając potrawy respondenci kierowali się ich cenami oraz rekomendacją kelnera. Dla ankietowanych bardzo ważnym kryterium wyboru zakładu była jakość usług, w tym kultura personelu, higiena osobista, prezencja. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study was to assess the impact of quality catering services on the increase of consumers' confidence. The survey data were collected among 200 inhabitants of the district town of the province of Silesia taking into account their gender, age and occupational status. The research tool was the authoring questionnaire. The scope of the research included the quality of catering services, including customer service, and the level of customer satisfaction and know why the use of catering services. The results indicate a close correlation between the quality of catering services (cleanliness of premises, interior design, appearance / hygiene service staff) and customers' satisfaction. The majority of the respondents seldom use the food service and catering establishments; they choose affordable business premises, mostly fast food. Then, their attention is paid to their own tastes and prices, of the offered dishes. For the polled a very important criterion for choosing a place is the service staff of the establishment (manners, hygiene, appearance). The quality of catering services is very important for the customers, as it determines the choice of the catering facility and increases consumers' loyalty in the institution. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cieślik E., Ostrowska D., Bodzioch A., 2011. Jakość usług gastronomicznych jako czynnik podnoszenia konkurencyjności w hotelarstwie. Turyst. Rekreac. 7, 105-108.
 2. Cieślik E., Stachura M., Topolska K., 2010. Jakość usług gastronomicznych w opinii konsumentów. Bromat. Chem. Toksykol. 43, 4, 565-571.
 3. Czarniecka-Skubina E., 2008. Obsługa konsumenta w gastronomi i cateringu. Wyd. SGGW, Warszawa.
 4. Czarniecka-Skubina E., Rosiak E., 2004. Poradnik Gastronoma. Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia, Warszawa.
 5. Getz D., 2008. Event tourism: Definition, evolution, and research. Tour. Manage. 29, 403-428.
 6. Grębowiec W., 2010. Czynniki warunkujące jakość oraz ich wpływ na podejmowanie decyzji nabywczych na rynku gastronomicznym. Zesz. Nauk. SGGW 80, 117-130.
 7. Grontkowska A., Klepacki B., 2008. Ekonomika i organizacja w gastronomii. Wyd. Format-AB, Warszawa.
 8. http://www.gfk.pl/imperia/md/images/gfkpolonia/fmcg/rynek_gastronomiczny_w_polsce_2012_o ferta.pdf.
 9. Nowak M., Trziszka T., Otto J., 2008. Pozycja jakości posiłków wśród czynników kształtujących preferencje nabywców usług gastronomicznych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 3(58), 12-140.
 10. Sala J., 2004. Marketing w gastronomii. PWE, Warszawa.
 11. Sikora E., Leszczyńska T., Szymański P., 2007. Share of food products In dietary behaviour of young people. Pol. J. Food Nutr. Sci. 57, 3, 373-380.
 12. Stasiak A., 2007. Gastronomia jako produkt turystyczny. Turyst. Hotel. 11, 103-128.
 13. Szajna R., 2006. Vademecum kelnera. Wyd. Alfa, Rzeszów.
 14. Urban S., 2004. Zarządzanie relacjami z klientami (CRM) jako nowoczesny sposób zarządzania marketingiem. Zesz. Nauk. Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości 4, 4-12.
 15. Zabrocki R., Babicz-Zielińska E., 2003. Czynniki wpływające na wybór i ocenę jakości usług żywieniowych. Żywienie Człowieka i Metabolizm 30(1-2), 266-271.
 16. Zabrocki R., Cordice A., 2010. Analiza porównawcza zachowań konsumentów polskich i angielskich na rynku usług żywieniowych. Zesz. Nauk. Akademii Morskiej w Gdyni 65, 30-38.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu