BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczmarek Maria (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Wrześniewski Wincenty (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Możliwości wykorzystania zasad systemu HACCP w procesie doskonalenia jakości kształcenia w średnich szkołach rolniczych
Possibilities of Application of the HACCP System Rules in the Process of Improving the Quality of Education in Agricultural Secondary Schools
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2014, z. 3 (33), s. 37-50, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Edukacja, Jakość kształcenia, Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli, Szkolnictwo średnie
Education, Quality education, Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), Secondary education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy zaprezentowano teoretyczne rozważania dotyczące możliwości wykorzystania zasad systemu HACCP w procesie doskonalenia jakości kształcenia w szkołach ponadpodstawowych. Analizy wykazały, że zastosowanie zasad systemu HACCP w procesie kształcenia w szkołach jest możliwe. Wdrażając zasady systemu HACCP w szkole możemy uzyskać korzyści w czterech płaszczyznach: ekonomiczno-finansowej, organizacyjnej, edukacyjnej i społecznej. Ponadto zwiększyłoby się bezpieczeństwo kształcenia, ograniczone zostałyby niepowodzenia i straty intelektualne uczniów, a także nastąpiłby wzrost konkurencyjności i zaufania od szkoły i jej absolwentów na rynku edukacyjnym. (abstrakt oryginalny)

The paper presents theoretical issues concerning the possibilities of application of the HACCP system rules in the process of improving the quality of education in secondary schools. The carried out analysis show that it is possible to apply the HACCP system rules in secondary schools. Implementation of the HACCP system rules in schools can be beneficial in four areas: economically-financial, organisational, educational and social. Moreover, the education security would increase, the intellectual loss and failure of students would be diminished and on the educational market an increase of competitiveness and trust to school and its graduates would be observed. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Baum R., Wielicki W., 2004. Metoda SWOT jako narzędzie analizy strategicznej przedsiębiorstw agrobiznesu, Wyd. AR, Poznań.
  2. Early R., 1997. Putting HACCP into practice, Intern. Jour. of Dairy Techn. 50, 1, 7-13.
  3. Griffin R., 1998. Podstawy Zarządzania Organizacjami. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, http://www.anonimus.com.pl/R.Griffin.html [dostęp: 11.12.2013].
  4. Murawska B., 2004. Segregacja na progu szkoły podstawowej. Wyd. ISP, Warszawa.
  5. Musiał S., 2013. Znaki jakości w polskiej edukacji. Warmińsko-Mazurski Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, filia w Ełku. http://www.wmodn.olsztyn.pl [dostęp: 11.12.2013].
  6. Sokołowicz W., Srzednicki A., 2004. ISO System zarządzania jakością. Wyd. C.H. BECK, Warszawa.
  7. Turlejska H., 2005. HACCP UE. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa.
  8. Wawak S., 2005. Zarządzanie jakością - teoria i praktyka. Wyd. Helion S.A. http://wiadomosci.nf.pl/Artykul/6158/Zarzadzanie-jakością-teoria-i-praktyka/ [dostęp: 23.10.2012].
  9. Wrześniewski W., 2003. Angielskie systemy jakości kształcenia i możliwości wprowadzenia ich w nauczaniu biologii. Słup. Prac. Przyr. 2, 63-70.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu