BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kosiński Eryk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Prawny aspekt zarządzania publicznymi inwestycjami infrastrukturalnymi w regionach. Dylematy rozwoju społeczno-gospodarczego
Legal Aspects of a Management of Infrastructure Public Investments in Regions. Dilemmas of the Socio-Economic Development
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2014, z. 3 (33), s. 75-84, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie inwestycjami, Inwestycje, Rozwój regionalny, Drogi publiczne, Transport kolejowy, Transport lotniczy, Telekomunikacja
Management of investments, Investment, Regional development, Highway road, Railway transport, Air transport, Telecommunication
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejsze opracowanie stanowi analizę prawnych aspektów szczególnych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce w regionach (województwach, ale też powiatach i gminach). Obszary omawianych inwestycji to: inwestycje drogowe (drogi publiczne), inwestycje kolejowe, inwestycje lotniskowe oraz inwestycje telekomunikacyjne. Kluczowy jest wpływ przedmiotowych inwestycji na rozwój społeczno-gospodarczy w regionach. Dylematy zarządzania dotyczące wymienionych inwestycji są nierozerwalnie związane z prawnym otoczeniem wprowadzanym przez państwo. Należy zwrócić uwagę na szczególne regulacje, gwarantujące szybkość postępowania (realizacji inwestycji). Wymienione regulacje stanowią szeroko rozumiane otoczenie prawne biznesu w sferze inwestycji infrastrukturalnych. Wszystkie przedmiotowe regulacje prawne są niezbędne w celu przyspieszenia rozwoju polskich regionów tak, aby osiągnąć w jak najbliższej przyszłości poziom rozwoju tzw. Zachodu (starych państw członkowskich Unii Europejskiej). (abstrakt oryginalny)

This article provides for an analysis of legal aspects of certain particular investment processes within technical infrastructure in the Polish regions (voivodeships, but in the counties and communes as well). Those mentioned investments are undertaken in the areas of roads, railroads, airports and telecommunication. The impact of the investments is crucial in terms of the socio-economic development of the modern state and society. All dilemmas in terms of the mentioned investments' management are related to legal regulations imposed by the state. It is noteworthy that those special regulations are aimed at organising the investment process in an efficient and adequately speedy way. Those regulations provide for a broad legal environment of business within the infrastructure investments. All of those regulations are necessary in order to push the continuous progress of the Polish regions targeting at reacting the level of socio-economic development of the so-called western countries (old, early members of the EU). (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Gilbert R.J., Kahn E.P., Newberry D.M., 2006. Introduction: International comparisons of electricity regulation. W: International comparisons of electricity regulation. Red. R.J. Gilbert, E.P. Kahn. Cambridge University Press, Cambridge.
 2. Kosiński E., 2013. Regulacja prawna trybu przygotowania finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Wybrane zagadnienia. W: Swoistość procedur publicznego prawa gospodarczego. Red. B. Popowska. Wyd. Naukowe UAM, Poznań, 219-235.
 3. Kosiński E., 2014. Publiczne inwestycje infrastrukturalne w sferze lotnisk publicznych i ich wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy regionów. W: Prawne, administracyjne i ekonomiczne uwarunkowania działalności lotniczej w Polsce. Red. K. Biskup, Z. Bukowski. Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, 81-91.
 4. Myna A., 2012. Modele rozwoju lokalnej infrastruktury technicznej. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 5. Resiak A., 2004. Polityka telekomunikacyjna. W: Infrastruktura. Red. Z. Brodecki. Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa, 47 i n.
 6. Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego. 2005. Dz. U. Nr 267, poz. 2251.
 7. Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. 2006. Dz. U. Nr 249, poz. 1829 z późn. zm.
 8. Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego. 2009. Dz. U. Nr 42, poz. 340 z późn. zm.
 9. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. 2010 a. Dz. U. z 2010 r. Nr 26, poz. 133 z późn. zm.
 10. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. 2010 b. Dz. U. Nr 106, poz. 675 z późn. zm.
 11. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 2013 a. Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.
 12. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. 2013 b. Dz. U. z 2013 r., poz. 1393 z późn. zm.
 13. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. 2013 c. Dz. U. z 2013 r., poz. 1594 z późn. zm.
 14. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 2013 d. Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późn. zm.
 15. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 2014 a. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.
 16. Ustawa z dnia 8 września 2001 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe". 2014 b. Dz. U. z 2014 r., poz. 1160.
 17. Zimny A., 2008. Uwarunkowania efektywności inwestycji gminnych w sferze infrastruktury technicznej. Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, Konin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu