BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamska Hanna (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Przestrzenne zróżnicowanie ładu gospodarczego gmin wiejskich województwa dolnośląskiego
Spatial Diversity of Economic Governance of Rural Communes in Silesia Region
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 4, s. 16-21, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Gmina, Ład społeczno-gospodarczy, Rozwój gospodarczy, Wzrost gospodarczy, Rozwój zrównoważony
District, Social-economic order, Economic development, Economic growth, Sustainable development
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo dolnośląskie
Dolnośląskie voivodship
Abstrakt
W dzisiejszej dobie podstawowym celem działalności człowieka jest wzrost i rozwój gospodarczy, będący podstawą poprawy warunków życia oraz zmniejszenia dysproporcji społecznej. Wzrost gospodarczy pociąga za sobą jednak zmiany w środowisku. Zrodził się nowy paradygmat - tzw. zrównoważony rozwój. Jednym z jego elementów jest ład gospodarczy. Przedstawiono przestrzenne zróżnicowanie ładu gospodarczego dla gmin wiejskich województwa dolnośląskiego. Wykorzystano wskaźniki zrównoważonego rozwoju charakteryzujące tenże ład, ustalając ranking gmin od najlepszych do najgorszych pod względem gospodarczym. Syntetyczny wskaźnik ujmujący wszystkie analizowane cechy charakteryzował się stopniowym wzrostem. (abstrakt oryginalny)

In today's era of human activity the primary purpose is the growth and economic development underlying the improvement of living conditions and reduce social disparities. On the basis of which was born the so-called new paradigm of sustainable development. One of its components is the economic order. The paper presents a spatial differentiation of economic order for the rural districts of Lower Silesia. Sustainable development indicators were used in characterizing this order, determining the ranking of communes from the best to the worst in economic terms. Synthetic index of all analyzed communes was characterized by a gradual increase. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamska H. 2012: Wymiar gospodarczy jako element zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, Handel Wewnętrzny, T. 2. Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktury, Warszawa, s. 172-179.
  2. Borys T. 2005:Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok, s. 347.
  3. Kruk H. 2010: Przyrodnicza konkurencyjność regionów, "Dom Organizatora", Toruń, s. 109-132.
  4. Piątek F. 2001: Ekonomia a rozwój zrównoważony, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok, s. 80-178.
  5. Tarnawska K. 2012: Wskaźniki zrównoważonego rozwoju a rozwój obszarów miejskich. Handel Wewnętrzny, T. 2. Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktury, Warszawa, s. 162-171.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu