BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Benedek Andrea (Károly Robert College, Hungary)
Tytuł
The Differences of Environmentally Conscious Consumption among Generations
Różnice pokoleniowe a świadomość środowiska w konsumpcji
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 4, s. 40-44, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Pokolenia, Świadomość ekologiczna, Preferencje konsumenta
Generation, Ecological awareness, Consumer preferences
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Węgry
Hungary
Abstrakt
Ze względu na coraz większe problemy związane ze środowiskiem w ostatnich latach, konsumpcja przyjazna środowisku stała się tematem badań. Badania dotyczyły postawy konsumenckiej określonych grup wiekowych. Przebadano dwie grupy pokoleniowe na Węgrzech - pokolenie X i pokolenie wyżu, pod względem ich świadomej postawy środowiskowej badana jest na Węgrzech. Badania przeprowadzono w 2011 r. Stwierdzono różnice w świadomej postawie wobec środowiska między różnymi grupami pokoleniowymi. Celem badań było zrozumienie szczegółów tego fenomenu. (abstrakt oryginalny)

The study of the environment-friendly consumer behaviour has gained more and more attention in the recent years. Several researchers tried to find an answer to the question: what are the reasons behind environment-conscious behaviour, which are the factors that play an important role in the realization of this behaviour: are they psychographic, demographic or other factors. The present article examines two generation group's (boomer and X generation) environment-conscious attitude and the actual behaviour from a particular aspect among Hungarian college students. The primary research was carried out in the spring of 2010 and according to the results the environment conscious attitude of the two generation group is different because of the different personal characteristics. The members of the X generation, who are driven from the outside, do not like to differ too much from the members of their age group. Hence, due to the conform behaviour a greater ratio of this group declare themselves as environment-conscious as others. This ratio is lower among the members of the boomer generation, who are driven from the inside. However, the research results proved that the members of the boomer generation can be considered more environmental-conscious and as it is realized in their behaviour, also this positive disposition van be detected in their environment-conscious attitudes. The attitudes of course are not exclusive; however they have great influencing impact on the environment-conscious behaviour, although the strength of this is different among the generation groups. Whereas there is a significant, medium, positive correlation between the environment-conscious attitude and the actual behaviour of the X generation, there is only a weak, positive, however, significant difference between the attitude and the actual behaviour of the boomer generation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Havas P., Varga A. 1998: Általános és középiskolás diákok környezettel kapcsolatos attitűdjei és ismeretei, Összehasonlító vizsgálat a "Természettudományokkal Európán Keresztül" program, www.oki.hu/sae/ tap2.htm, access 15.03.2013.
  2. Hines J.M., Hungerford H.R., Tomera A.N. 1986/1987: Analysis and synthesis of research on responsible environmental behavior: A meta-analysis, Journal of Environmental Education, no. 18(2), p. 1-8.
  3. Majláth M. 2009: A környezetbarát terméktulajdonság fontossága a fogyasztói döntésekben - egy empirikus kutatás eredményei, Vezetéstudomány, február, évf., p. 44-56.
  4. Nagy S. 2005: Környezettudatos marketing, Ph.D értekezés Miskolci Egyetem Gazdálkodástudományi Kar.
  5. Riesman D. 1983: A magányos tömeg Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.
  6. Reinhart A.F., Vossen K. 2002: Zukunftsmarkte - Was das Marketing uber den Kunden der Zukunft wissen sollte, Metropolitan Verlag, Düsseldorf, Berlin.
  7. Schewe C.D., Noble S.M. 2000: Market Segmentation by Cohorts. The Value and Validity of Cohorts in America and Abroa, Journal of Marketing Management, vol 16, pp. 129-142.
  8. Törőcsik M. 2003: Fogyasztói magatartás trendek. KJK Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest, www.thefuturescompany.com/uncategorized/us-yankelovich-monitor-download/
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu