BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Będzik Beata (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Ewolucja podstawowych czynników wzrostu gospodarczego - w kierunku nowego paradygmatu
Evolution of Main Factors of Economic Growth - Toward New Paradigm
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 4, s. 51-56, rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał społeczny, Wzrost gospodarczy, Produkt krajowy brutto (PKB), Zaufanie społeczne, Rozwój społeczno-gospodarczy, Produkt narodowy brutto (PNB)
Social capital, Economic growth, Gross domestic product (GDP), Social trust, Social economic development, Gross national product (GNP)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było przedstawienie zależności pomiędzy zaufaniem i kapitałem społecznym a poziomem PKB/PNB per capita. W historii gospodarczej różne czynniki odgrywały kluczową rolę w rozwoju. Były to m.in. kolejne czynniki produkcji, ale także szeroko rozumiana wiedza i dostęp do informacji, w ostatnim czasie tą kategorią stał się kapitał społeczny. Jednak powiązanie kapitału społecznego ze wzrostem gospodarczym ma charakter sprzężenia zwrotnego, tzn. kapitał społeczny generuje wzrost gospodarczy, ale wahania koniunktury wpływają również na kapitał społeczny. Jego znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego zmienia się wraz z koniunkturą danego kraju. Przy czym pomostowy kapitał społeczny ma duże znaczenie w bogatych gospodarkach, natomiast w ubogich ważniejszy dla rozwoju okazuje się kapitał ludzki. W XXI wieku nastąpiła zmiana kluczowych generatorów wzrostu. Obecnie podstawowym czynnikiem staje się kapitał społeczny facylitujący współpracę pomiędzy członkami lokalnej społeczności. (abstrakt oryginalny)

The article presents the positive correlation between social capital and GNP/GDP per capita. In economic history there were indicated important different factors for economic development. These where factors of production, but also knowledge and information. In the age of integration and globalization and growing meaning of social capital for socio-economic development is important too The relationship of social capital with economic development is bilateral. The social capital generates the economic growth, but economic situation has some effect on the social capital. As development factor the social capital /plays role in rich countries. In poor countries more important is human capital.. In XXI century will take place changes of generators for growth and the social capital will become basic factor of development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Będzik B. 2008: Kapitał społeczny jako ważny czynnik rozwoju obszarów wiejskich, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 8, Szczecin, s. 39-47.
 2. Będzik B. 2010: Deficyt kapitału społecznego zwiastunem nadchodzących kłopotów, Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia, 9(1), s. 15-22.
 3. Będzik B. 2012a: Kapitał społeczny a gospodarka oparta na wiedzy, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis Seria Oeconomica 66, Wyd. Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin, s. 15-25.
 4. Będzik B. 2012b: Kapitał społeczny w warunkach zmieniającej się koniunktury, Rocz. Nauk. SERiA, t. XIV, z. 1, s. 40-46.
 5. Bronisz U., Heijman W. 2010: The relationship between social capital and regional competitiveness in Poland Agroinform, Publishing House, Budapest.
 6. Czapiński J. 2010: Kapitał społeczny i kreatywność: synergia czy konflikt? Collegium Civitas, wygłoszony na V Seminarium pt. Czy Polacy są kreatywni? z cyklu "Kultura i rozwój", Ośrodek Badań nad Przyszłością Collegium Civitas i Narodowe Centrum Kultury.
 7. Czapiński J., Panek T. (red.). 2011: Diagnoza Społeczna, Raport, EUROSTAT http://epp.eurostat.ec.europa. eu/statistics_explained/index.php?title=File:Labour_productivity_(based_on_PPS),_2001-2011.png&filetimestamp=20121204110927).
 8. Harrison L.E., Huntington S.P. (eds.). 2000: Culture Matters: How Values Shape Human Progress, Basic Books, New York.
 9. Marczak K., Piech K. 2009: Czy grozi nam recesja? Egzogeniczność i synchronizacja cyklu koniunkturalnego Polski i obecny kryzys finansowy, [W:] J. Czech-Rogosz, J. Pietrucha, R. Żelazny (red.), Koniunktura gospodarcza. Od bańki internetowej do kryzysu subprime, C.H. Beck, Warszawa, s. 42-58.
 10. Peiró-Palomino J., Tortosa-Ausina E. 2012: Social Capital, Investment and Economic Growth: Evidence for Spanish Provinces.
 11. Toffler A. 1995: Trzecia fala, PIW, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu