BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Minta Stanisław (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Tańska-Hus Bożena (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Nowak Marek (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Potencjał podaży w kontekście wprowadzenia nowego produktu regionalnego "Wołowina Sudecka"
Potential Supply in the Context of Implementation of a New Regional Product "Wołowina Sudecka"
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2014, z. 3 (33), s. 137-146, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Podaż, Mięso wołowe, Produkty regionalne
Supply, Beef meat, Regional product
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem opracowania było określenie rozmiarów podaży surowca mięsnego, który mógłby stanowić bazę do wprowadzenia na rynek nowego produktu regionalnego "Wołowina Sudecka". Metodykę badań przygotowano dzięki studium literatury przedmiotu i metodzie eksperckiej. Obszar badań obejmował powiaty sudeckie. Dane empiryczne dotyczące pogłowia zwierząt uzyskano z zasobów informacyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Badania pozwoliły określić, że wołowina o najbardziej pożądanych walorach kulinarnych powinna pochodzić z bydła w typie użytkowym mięsnym i kombinowanym. W okresie badań na analizowanym obszarze utrzymywano 3946 sztuk bydła spełniającego kryteria badawcze, a możliwa do uzyskania potencjalna podaż wołowiny kulinarnej wyniosła 589 t. Pomysł wprowadzenia na rynek omawianego produktu regionalnego należy uznać za wart realizacji, ze względu na odpowiedni potencjał podażowy i możliwe korzyści dla lokalnej społeczności i turystów. (abstrakt oryginalny)

The paper deals with the issues related to the supply side of the launch of a new regional product "Wołowina Sudecka" (Sudeten beef). This product is to be produced from cattle in the utility type of meat and combined, which is kept in the Sudeten counties. The results helped to determine that, in the surveyed area, in 2010 over 38 thousand of cattle were maintained. For this over 66% was in milk type, and the remaining part were cattle in meat and combined type of utility. The best meat comes from meat and combined type, so this type of cattle was selected for detailed analysis, and determination the potential supply of cooking beef. As a result of the work, it was identified that in the chosen area the potential supply of cooking beef is about 589 tons per year. The idea of introducing the analysed regional product to the market should be considered as valuable, because there is an adequate supply potential, and many benefits for local communities, business and tourists can result from it. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Albayrak M., Gunes E., 2010. Traditional foods: Interaction between local and global foods in Turkey. Afr. J. Bus. Manage. 4 (4), 555-561.
 2. Biuletyn "Rynek wołowiny i cielęciny" 51/2010. Ministerstwo Rolnictwo i Rozwoju Wsi, Departament Rynków Rolnych, Warszawa.
 3. Borowska A., 2008. Produkcja żywności tradycyjnej i regionalnej w Hiszpanii. Zag. Ekon. Roln. 3 (316), 105-114.
 4. Fereniec J., 1999. Ekonomika i organizacja rolnictwa. Key Text, Warszawa.
 5. Gąsiorowski M., 2007. Produkty lokalne, tradycyjne, regionalne. Biuletyn FAOW 3, 5.
 6. Gębska M., Filipiak T., 2006. Podstawy ekonomiki i organizacji gospodarstw rolniczych. SGGW, Warszawa.
 7. Inwood S.M., Sharp J.S., Moore R.H., Stinner D.H., 2009. Restaurants, chefs and local foods: insights drawn from application of a diffusion of innovation framework. Agric. Hum. Values 26, 177-191.
 8. Kowalak Z., 1997. Ekonomika i organizacja rolnictwa. Podręcznik. Cz. 1. Wyd. eMPi2, Poznań.
 9. Król Z., 2012. Dane technologiczne i potencjał przetwórczy wołowiny oraz cielęciny na Dolnym Śląsku. Niepublikowane materiały wewnętrzne Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław.
 10. Minta S., Tańska-Hus B., 2012. Produkcja wołowiny oraz cielęciny w Polsce i na Dolnym Śląsku w latach 2000-2010. Rocz. Nauk. SERiA 14, 1, 322-326.
 11. Pawłowski L., 2011. Rola monitoringu środowiska w realizacji zrównoważonego rozwoju. Rocz. Ochr. Środow. (Annual Set of Environment Protection) 13, 333-346.
 12. Rak L., 2008. Produkty tradycyjne i regionalne - przegląd aktów prawnych regulujących ochronę i produkcję. Cz. 2. Ekonatura 3, 20.
 13. Tańska-Hus B., Minta S., 2012. Miejsce produktów regionalnych i tradycyjnych w kształtowaniu wizerunku regionu. Zesz. Nauk. Uniw. Szczec. 709, Probl. Zarz. Finans. Mark. 23, 217-230.
 14. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 roku o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych. 2005. Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 68 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu