BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bojarszczuk Jolanta (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach), Księżak Jerzy (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Tytuł
Ocena ekonomiczna uprawy sorgo w systemie ekologicznym
The Economic Assessment of Sorghum Cultivated in Organic System
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 4, s. 63-69, tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo ekologiczne, Produkcja roślinna, Nawozy naturalne, Nawożenie gruntów
Ecological agriculture, Crop production, Natural fertilizers, Fertilization of land
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań była próba oceny wpływu poziomu nawożenia przefermentowanym obornikiem oraz sposobu regulacji zachwaszczenia na efektywność ekonomiczną sorgo uprawianego na zieloną masę ekologicznym systemie. Materiał badawczy stanowiły wyniki doświadczenia polowego przeprowadzonego w latach 2010-2012 w RZD IUNG-PIB w Grabowie (woj. mazowieckie). Czynnikiem I rzędu były dawki obornika - 20 i 40 t/ha, czynnikiem II rzędu - sposoby pielęgnacji. W zestawieniu kosztów produkcji uwzględniono koszty bezpośrednie: materiału siewnego, zastosowanego nawożenia organicznego jako kompostowanego obornika oraz koszty pośrednie (koszty mechanizacji i pracy). Przeprowadzona analiza wykazała, iż najkorzystniejsze wyniki finansowe możliwe były do uzyskania przy wykorzystaniu opielacza i obsypnika oraz przy wykorzystaniu opielacza rzędowego. Najmniejszy koszt produkcji 1 t zielonej masy sorga zanotowano na obiektach, na których stosowano opielacz rzędowy oraz 20 t/ha przekompostowanego obornika. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper was the evaluation of influence of organic fertilization and method of weed infestation regulation and economic effectiveness of sorghum cultivated for fresh matter in organic system. The study was conducted in 2010-2012 in the Agricultural Experimental Station in Grabów (Mazowia province), Institute of Soil Science and Plant Cultivation. In the scheme of the experiment, the first factor was dose of organic fertilization (composted manure) - 20 and 40 t•ha-1 and the second factor was cultivation method. The conducted analyze showed that the highest financial results was able to obtain by using brush weeder and hiller and by using of weeding hoe. The lowest cost production of 1 tone of fresh matter have been noted on the objects with using of weeding hoe and 20 t∙ha-1 of composted manure. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Augustyńska-Grzymek I., Goraj L., Jarka S., Pokrzywa T., Skarżyska A. 2000: Metodyka liczenia nadwyżki bezpośredniej i zasady typologii gospodarstw rolniczych, Wyd. Fundacji Programów Pomocy ds. Rolnictwa (FAPA), s. 1-55.
 2. Bis K., Wielicki W. 1984: Ekonomika i organizacja pracy w uprawie kukurydzy, IUNG Puławy R (190), s. 2-52.
 3. Black J.R., Ely L.O., McCullough M.E., Sudweeks E.M. 1980: Effect of stage of maturity and silage additives upon yield of gross and digestible energy in sorghum silage. J. Anim. Sci., 50, s. 617-624.
 4. Gorzelany J., Puchalski C., Malach M. 2011: Ocena kosztów i nakładów energetycznych w produkcji kukurydzy na ziarno i kiszonkę, Inż. Rol, 8(133), s. 135-141.
 5. Kaczmarek S., Matysiak K., Krawczyk R. 2008: Badania nad możliwościami chemicznego odchwaszczania sorga w warunkach Wielkopolski, [W:] Problemy agrotechniki oraz wykorzystania kukurydzy i sorga, UP Poznań, KURiR, s. 233-234.
 6. Krasowicz S., Nowacki W. 2005: Wpływ intensywności technologii na efektywność produkcji roślinnej, Pam. Puł., 140, s. 87-102.
 7. Księżak J., Bojarszczuk J. 2010: The economic assessment of maize cultivation depending on pre-sowing tillage system, Acta Sci. Pol. Agr., 9(4), s. 55-67.
 8. Kwaśniewski D. 2008: Efektywność ekonomiczna produkcji kukurydzy, rzepaku i wierzby energetycznej, Probl. Inż. Rol., 1, s. 71-77.
 9. Loux M.M., Stachler J.M. 2007: Weed control guide for Ohio and Indiana, OSU Extension 1, s. 41-70.
 10. Muzalewski A., 2009: Koszty eksploatacji maszyn. IBMER. Warszawa, s. 24.
 11. Pale S., Mason S.C., Galusha T.D. 2003: Planting time for early season pearl millet and grain sorghum in Nebraska, Agron. J. 95(4), s. 1047-1053.
 12. Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia wybranych produktów rolniczych w 2009 roku, 2010: IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 13. Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia wybranych produktów rolniczych w 2010 roku, 2011: IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 14. Skrzypczak W., Waligóra H., Szulc P., Kruczek A. 2009: Ocena skuteczności chwastobójczej i fitotoksyczności herbicydów stosowanych w uprawie sorga, Prog. Plant Prot./ Post. w Ochr. Rośl., 49(2), s. 832-836.
 15. Smith R.L., Hoveland C.S., Hanna W.W. 1989: Water stress and temperature in relation to seed germination of pearl millet and sorghum. Agron. J., 81, s. 303-305.
 16. Spurtacz S., Pudełko J., Majchrzak L. 2008: Opłacalność uprawy kukurydzy na ziarno w warunkach produkcyjnych w latach 2005-2007, Acta Sci. Pol., Agri., 7(4), s. 11-124.
 17. Staniak M., Księżak J., Bojarszczuk J. 2011: Zachwaszczenie kukurydzy w ekologicznym systemie uprawy, J. Res. Appl. Agric. Eng., 56(4), s. 123-128.
 18. Śliwiński B.J., Brzóska F. 2006: Historia uprawy sorgo i wartość pokarmowa tej rośliny w uprawie na kiszonkę, Post. Nauk Rol., 1, s. 25-37.
 19. Zalewski A. (red.). 2009: Analizy rynkowe. Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa. MRiRW, ARR, IERiGŻ, Warszawa, 35, s. 31.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu