BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borecka Anna (Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie), Sowula-Skrzyńska Elżbieta (Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie), Szumiec Anna (Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie), Skrzyński Grzegorz (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Udział w programie ochrony zasobów genetycznych bydła czynnikiem poprawy efektywności funkcjonowania gospodarstw produkujących mleko
Participation in the Program of Protection of Genetic Cattle Resources as a Factor Improving the Efficiency of the Dairy Farms
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 4, s. 70-75, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Hodowla zwierząt, Produkcja mleka, Efektywność ekonomiczna, Ekorozwój
Animal husbandry, Milk production, Economic efficiency, Eco-development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań była analiza efektywności ekonomicznej gospodarstw biorących udział w programie ochrony zasobów genetycznych bydła. Badaniami objęto 44 gospodarstwa rolne uczestniczące w programie ochrony z regionu Podkarpacia, Podlasia oraz Dolnego Śląska. Badania zostały przeprowadzone w latach 2011-2012. Wysokość dopłat z programów rolnośrodowiskowych do krów ras chronionych była bodźcem decydującym w głównej mierze o ich utrzymywaniu przez rolników. Udział w programie ochrony przyczynił się do wzrostu dochodu z działalności w przeliczeniu na sztukę średnio o 26,9%. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to analyze the economic efficiency of farms taking part in the program of conservation of genetic resources of cattle. The study involved 44 farms from regions of Podkarpackie, Podlasie and Dolny Śląsk. The study was conducted in the years 2011-2012. Milk production based on indigenous breeds is mainly in households maintained small herds where this activity is the most important in the creation of household income. Aid for cattle breeds became a decisive impetus mainly for their maintenance by farmers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Krupiński J. 2008: Ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w Polsce, Wiadomości Zootechniczne, nr 1, s. 1-10.
  2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie.
  3. Spaltabaka E. 2009: Ekonomiczne aspekty alternatywnych kierunków chowu zachowawczych ras bydła na przykładzie bydła polskiego czerwonego, Rocz. Nauk. Roln., seria G, t. 96, z. 3, s. 244-255.
  4. Sosin-Bzducha E., Majewska A. 2012: Rozmieszczenie stad uczestniczących w programach ochrony zasobów genetycznych bydła, [W:] Perspektywy produkcji mleka i wołowiny w Polsce i na Świecie, XX Szkoła Zimowa Hodowców bydła, Zakopane 19-23 marca, s. 127-128.
  5. Szulc K. 2011: Ochrona zasobów zwierząt gospodarskich w kontekście zrównoważonego rozwoju, Problemy Ekorozwoju, vol. 6, nr 2, s. 141-146.
  6. Urbisz A. 2010: Ocena bioróżnorodności jako jeden z ważniejszych warunków ekorozwoju, Problemu Ekorozwoju, vol. 5, z. 1.
  7. www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu