BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiktor-Mach Dobrosława (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Ewolucja podejścia Międzynarodowej Organizacji Pracy do problemu zatrudnienia dzieci
Evolving Approach of the International Labour Organization Towards the Child Labour Problem
Źródło
Stosunki Międzynarodowe, 2014, t. 49, nr 1, s. 87-101, tab., bibliogr. 25 poz.
International Relations
Słowa kluczowe
Zatrudnienie młodocianych, Organizacje międzynarodowe, Ochrona praw dziecka, Zatrudnienie dzieci
Employment of young adults, International organisations, Protection of children's rights, Employing children
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP)
International Labour Organization (ILO)
Abstrakt
Praca dzieci jako problem międzynarodowy nabrała znaczenia w debatach politycznych, ekonomicznych i naukowych pod koniec lat 80. XX wieku. Wówczas opinia publiczna świata zachodniego uświadomiła sobie ogrom problemu, który kiedyś dotykał przemysłowe kraje Europy, a obecnie dominuje w krajach rozwijających się. Ten trend zainteresowania warunkami pracujących dzieci dobrze ilustruje przyjęcie przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1989 r. Konwencji o Prawach Dziecka (CRC), której do końca 2013 r. nie ratyfi kowały tylko dwa państwa (Somalia i Stany Zjednoczone)1. Konwencja ta jest wynikiem międzynarodowej debaty i zobowiązuje państwa, które ją ratyfikują do zapewnienia dzieciom ochrony od niebezpiecznej pracy, zagwarantowania im edukacji i opieki zdrowotnej oraz do umożliwienia im rozwijania ich zdolności i potencjału. (fragment tekstu)

The end of the Cold War brought the child labour issues in the spotlight. The renewed interest in the problem resulted in numerous research and reports highlighting the scope of child labour around the world. There are over 300 million working children, but the focus of the international community is mostly on "children in child labour" and "children in hazardous work." The article presents one aspect of the debate - the question of the scope and limits of universalism of standards regulating child labour in the global world. The analysis is based upon the case of the International Labour Organization (ILO) and its changing approach to the problem, which can be characterized as evolving from West-centric towards more inclusive and nuanced stance. The ILO's Minimum Age Convention no. 138 from 1973 refl ects the ideas of the Western states, who were the founders of the organization, and their willingness to set their rules as the global ones. The Convention is rooted in the urban context of the industrialized world, which only partially resembles the conditions of the developing world. Criticism that followed and the low level of ratifi cations led to another ILO's document adapted in 1999 - Worst Forms of Child Labour Convention no. 182. To win the global support this convention has set new goals, acceptable for most of the countries, but at the cost of limiting the set of standards. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. United Nations Treaty Collection, Convention on the Rights of the Child, New York, 20 listopada 1989 r., https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en#EndDec (28.02.2014).
 2. End Child Exploitation: Child Labour Today, UNICEF 2005, http://www.darvag.com/jamiat/ bultan/Child-Labour-today.pdf (30.09.2013);
 3. A. Fyfe, The Worldwide Movement Against Child Labour - Progress and Futurę Directions, International Labour Office, Geneva 2007, s. 5-22.
 4. B. Simma, Universality of International Law front the Perspective of a Practitioner, "The European Journal of International Law" 2009, t. 20, nr 2, s. 265-297.
 5. W. Myers, The Right Rights? Child Labor in a Globalizing World, "The Annals of the American Academy of Political and Social Science" 2001, t. 575, nr 38, s. 39.
 6. M. D'Avolio, Child Labor and Cultural Relatmsm: Front 19th Century America to 21st Century Nepal, "Pace International Law Review" 2004, t. 16, nr 1, s. 133-134.
 7. Child Labour: Trends, Challenges and Policy Responses. Joining Forces Against Child Labour, "Inter-agency Report for The Hague Global Child Labour Conference of 2010", ILO 2010, s. 2.
 8. Report of the Committee on Child Labour, ILO, 87th session, Geneva, Record of Proceedings, t. 1: Provisional Record, Index ofSpeakers, 1999, 19/9.
 9. The State of the Worlds Children, UNICEF 1997, http://www.unicef.org/sowc97/report (03.12.2013).
 10. Abusive Child Labor Found in U.S. Agriculture: U.S. Law Discriminates Against Child Farmworkers, "Humań Rights Watch" z 20 czerwca 2000 r., http://www.hrw.org/news/2000/06/19/abusive- child-labor-found-us-agriculture (03.12.2013).
 11. World Urbanization Prospects: The 2011 Revision, New York 2011.
 12. R. Yamakowa, Labour Law in an Era of Globalization: A Japanese Report, za: J.-M. Servais, Uniwersał Labor Standards and National Cultures, "Comparative Labor Law and Policy Journal'' 2005, t. 26, nr 1, s. 36.
 13. ChildLabour Today-End ChildExploitation, UNICEF UK 2005, s. 7, http://www.crin.org/resources/ infoDetail.asp?ID=5194\&flag=report (03.12.2013).
 14. P. Czachorowski, Międzynarodowa Organizacja Pracy. Geneza - struktura - funkcjonowanie, Gdańsk 2002, s. 97.
 15. F. Seweryński, Międzynarodowe Prawo Pracy, Warszawa 1988, s. 38
 16. Międzynarodowa Organizacja Pracy. 90 lat istnienia. Informator, Warszawa 2009, s. 8.
 17. The ILO, Standard Setting and Globalization, Report of the Director-General, International Labour Conference, 85th Session, ILO, Geneva 1997, s. 1.
 18. Konwencja dotycząca najniższego wieku dopuszczenia do zatrudnienia (nr 138), MOP 1973, http://www.mop.pl/doc/html/konwencje/kl38.html (03.12.2013).
 19. H. Cunningham, Children and Childhood in Western Society Since 1500, London 1995.
 20. B. White, Defining the Intolerable: Child Work, Global Standards and Cultural Relativism, "Childhood" 1999, t. 6, nr 1, s. 134;
 21. M. Borzaga, Limiting the Minimum Age: Convention 138 and the Origin of the ILO's Action in the Field of Child Labour, w: G. Nesi, M. Luca Pertile (red.), Child Labour in a Globalized World, Ashgate 2008, s. 40.
 22. K. Basu, International Standards and Child Labor, "Challenge" 1999, t. 42, nr 5.
 23. M. Pertile, Introduction: The Fight Against Child Labour in a Globalized World, w: G. Nesi (red.), Child Labour in a Globalized World: A Legal Analysis of ILO Action, Ashgate 2008, s. 2.
 24. Konwencja dotycząca zakazu i natychmiastowych działań na rzecz eliminowania najgorszych form pracy dzieci (nr 182), MOP, Geneva, 17 czerwca 1999 r., http://www.mop.pl/doc/html/konwencie/kl82. html (03.12.2013).
 25. The ILO, Standard Setting and Globałization, Report of the Director- General, International Labour Conference, 85th Session.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0209-0961
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu