BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cupiał Michał (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Lorencowicz Edmund (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Szeląg-Sikora Anna (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Ocena kosztów mechanizacji na przykładzie wybranych gospodarstw rodzinnych
Evaluation of Mechanization Costs in Selected Family Farms
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 4, s. 82-87, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Mechanizacja rolnictwa, Koszty eksploatacji maszyn
Arable farm, Agricultural mechanization, Costs of exploitation of machines
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było określenie kosztów eksploatacji ciągników i maszyn w wybranych gospodarstwach rolnych Lubelszczyzny na podstawie danych zebranych w 60 gospodarstwach badanych w latach 2010 i 2011. Obiekty podzielono na cztery grupy obszarowe i dla każdej z nich opracowano gospodarstwo modelowe. Do określenia wykorzystania maszyn zastosowano metodę współczynnikową, a następnie wyliczono ich jednostkowe koszty eksploatacji. Stwierdzono, że z uwagi na ograniczone roczne wykorzystanie maszyn koszty jednostkowe są bardzo wysokie, a największy udział mają koszty amortyzacji. (abstrakt oryginalny)

The of machinery operating were calculated based on data collected in 60 farms surveyed in 2010 and 2011 farms. The test objects were divided into four groups for each area and have developed a model of farm. To determine the use of machines used a coefficient method, and then calculated their unit costs. It was found that, due to the low level use of the machines, the unit costs are very high and the deprecation costs received the biggest percentage. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Culpin C. 1975: Profitable farm mechanization, Crosby Lockwood Staples, London.
 2. Cupiał M., Lorencowicz E. 2012: Usługowe wykorzystanie maszyn własnych przez rolników a koszty eksploatacji. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 57(2), s. 19-22.
 3. Kocira S., Sawa J. 2005: Koszty mechanizacji w gospodarstwach o różnej wielkości ekonomicznej, Inżynieria Rolnicza, Nr 6(66), s. 321-328.
 4. Lorencowicz E. 2012: Poradnik użytkownika techniki rolniczej w tabelach, APRA, Bydgoszcz, s. 132.
 5. Lorencowicz E., Cupiał M. 2012: Wpływ dotacji unijnych na koszty eksploatacji maszyn rolniczych, Rocz. Nauk. SERiA. t. XIV, z. 7, s. 81-86.
 6. Muzalewski A. 2008: Zasady doboru maszyn rolniczych, IBMER, Warszawa, s. 86.
 7. Muzalewski A. 2009: Koszty eksploatacji maszyn rolniczych, nr 24, IBMER, Warszawa, s. 52.
 8. Powszechny spis rolny. 2010: PSR. www.stat.gov.pl z dnia 10 kwietnia 2013 r.
 9. Szuk T. 2005: Wpływ powierzchni gospodarstw indywidualnych na poziom kosztów eksploatacji mechanicznej siły pociągowej. Rocz. Nauk SERiA, t. VII, z. 1, s. 243-247.
 10. Średnia powierzchnia gospodarstwa. Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 17 września 2012 r. http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/srednia-powierzchnia-gospodarstwa. html, odczyt 15 kwietnia 2013 r.
 11. Witney B. 1988: Choosing and using farm machines. Longman Scientific and Technical, Essex, s. 412.
 12. Wójcicki Z. 2000: Problemy modernizacji gospodarstw rodzinnych, Problemy Inżynierii Rolniczej, 3(29), s. 25-44.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu